تبلیغات
کافی نت البرز - اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره‌ اعلام‌ فهرست‌ اسامی‌ پذیرفته‌‌شدگان‌ نهایی آزمون‌ ورودی‌ دوره دكتری «Ph.D» (نیمه‌متمركز) سال 1391
 
کافی نت البرز
ابلیس مى‌‏خواهد شما را به بخل ورزیدن بكشاند. پس [مراقب باشید] در دام بخل او نیفتید.

سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور بدین‌وسیله‌ به‌ اطلاع‌ كلیه‌ داوطلبان‌ شركت‌كننده‌ در آزمون‌ ورودی‌ دوره دكتری «Ph.D» نیمه‌متمركز سال 1391 می‌رساند كه فهرست‌ اسامی‌ قبول‌شدگان‌ نهایی‌ كلیه كدرشته‌های امتحانی روی سایت این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است.

الف - تاریخ ثبت‌نام از پذیرفته شدگان:
سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور با امید به‌ اینكه‌ پذیرفته‌شدگان‌ این‌ آزمون‌ در اشاعه‌ فرهنگ‌ غنی‌ و انسان‌ساز مكتب‌ اسلام‌ و بارور نمودن‌ انقلاب اسلامی‌، تداوم‌ بخش‌ دستآوردهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در دانشگاه ها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ باشند، بدین‌وسیله‌ از كلیه‌ پذیرفته‌‌شدگانی‌ كه‌ اسامی‌ آنها به‌ عنوان‌ پذیرفته‌‌شدگان‌ نهایی‌ هریك‌ از كد رشته‌ امتحانی‌ اعلام‌ شده‌ است‌، دعوت‌ می‌نماید كه برای اطلاع از تاریخ ثبت نام و مدارك لازم برای ثبت نام (علاوه بر مدارك مندرج در این اطلاعیه) ابتدا به سایت اطلاع رسانی دانشگاه یا موسسه محل قبولی مراجعه نمایند. بدیهی است كه درصورت نبودن برنامه زمانی خاص در سایت دانشگاه، پذیرفته شدگان لازم است كه در یكی از روزهای سه‌شنبه 28/6/91 یا چهارشنبه 29/6/91 با توجه به شرایط وضوابط اعلام شده در ذیل برای ثبت‌نام‌ به دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی‌ ذیربط مراجعه نمایند.

ب - نكات قابل توجه:
1 ـ  عدم مراجعه پذیرفته‌شدگان در تاریخ‌ یا تاریخ‌های تعیین شده برای ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی خواهد شد.
2ـ در گزینش نهایی هریك از رشته‌محل ها، با توجه به قانون مربوط به سهمیه رزمندگان، 20 درصد ظرفیت هر رشته با رعایت آیین‌نامه اجرایی قانون مذكور به این سهمیه تخصیص داده شده و 30 درصد ظرفیت با رعایت مصوبات مربوط به مربیان آموزشی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری اختصاص داده شده و گزینش براساس آن انجام گرفته است.
3 ـ با توجه به  ضوابط آزمون پذیرش نهایی داوطلبان با توجه به مصوبات مربوط و دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با توجه به سهمیه ثبت نامی ، نمره اولیه آزمون (80 درصد نمره كل آزمون و 20 درصد معدل تراز شده مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد) با ضریب 1 و نمره مصاحبه اعلام شده از سوی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با ضریب 2 صورت پذیرفته است .  
4ـ برای داوطلبان واجد شرایط گزینش كارنامه‌ای حاوی اطلاعات لازم، رتبه داوطلب و آخرین رتبه پذیرفته شده در هریك از كدرشته‌های معرفی شده برای مصاحبه و در سهمیه مربوط تنظیم و از طریق سایت اینترنتی این سازمان در تاریخ 17/7/91 قابل دسترسی خواهد بود.
5 ـ از آنجا كه تغییر گرایش و نقل و انتقال پذیرفته‌شدگان دوره‌های دكتری «Ph.D» امكان پذیر نمی باشد و ضمناً در حیطه وظایف این سازمان نیز نمی‌باشد، لذا در این خصوص درخواست های داوطلبان قابل بررسی نخواهد بود.

ج - مدارك‌ لازم‌ برای‌ ثبت‌نام‌:
1- اصل‌ مدرك‌ كارشناسی‌ (لیسانس‌) و اصل مدرك كارشناسی‌ارشد مورد تایید وزارت‌ علوم‌ ، تحقیقات‌ و فنآوری‌ یا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی‌ و یا شورای عالی انقلاب‌ فرهنگی‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ كارشناسی‌ (لیسانس‌) و معدل دوره كارشناسی‌ارشد (فوق‌لیسانس) قید شده‌ باشد و یك‌برگ‌ فتوكپی‌ آنها.
تبصره‌1- پذیرفته‌شدگانی‌ كه‌ به‌ دلایلی‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسی‌ارشد (فوق‌لیسانس) نمی‌باشند، لازم‌ است كه‌ اصل‌ گواهی‌ تایید شده‌ توسط دانشگاه یا موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل اخذ كارشناسی‌ارشد (فوق‌لیسانس) را ارائه‌ نمایند.
تبصره‌2- پذیرفته‌شدگانی‌ كه‌ تا تاریخ 31/6/91 فارغ التحصیل می‌شوند، به عبارت دیگر در زمان ثبت‌نام برای شركت در این آزمون دانشجو بوده‌اند، لازم است معدل كل واحدهای گذرانده آنان براساس‌(‌0) تا (20) تا تاریخ 31/6/90 توسط موسسه آموزش عالی محل فارغ التحصیلی دوره كارشناسی در فرم مخصوص درج و پس از تأیید مسؤول ذی ربط به هنگام ثبت‌نام ارائه گردد.
2- اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملی و دو سری‌ فتوكپی‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها.
3- شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری‌.
4- ارائه مدركی كه‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه آنها‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظیفه‌ عمومی»‌ مندرج‌ در صفحه 3 دفترچه‌ راهنمای ثبت‌نام و شركت در آزمون ورودی‌ دوره دكتری «Ph.D» نیمه‌متمركز سال 1391 مشخص‌ كند (برای‌ برادران‌).
5- حكم‌ مرخصی‌ سالانه‌ یا موافقت‌ كتبی‌ و بدون‌ قید و شرط سازمان‌ متبوع‌ برای‌ كارمندان‌ دولت.
6- معرفی‌نامه‌های مذكور در ذیل لازم است حداكثر تا قبل‌ از انتخاب‌ واحد برای‌ نیمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصیلی‌ 92-1391 توسط پذیرفته‌شدگان‌ از محل مربوط اخذ و به‌ موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل‌ قبولی‌ تحویل‌‌ گردد؛ ‌در غیر این‌ صورت،‌ از ثبت‌نام آنان برای نیمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصیلی‌ جاری‌ ممانعت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد و قبولی‌ آنان «كان‌ لم‌ یكن» تلقی‌ می‌گردد.
1-6- معرفی‌نامه رسمی از ستاد مشترك‌ سپاه پاسداران انقلاب‌ اسلامی‌ یا وزارت‌ جهادكشاورزی با امضاء و مهر هریك‌ از رؤسای‌ ارگان های‌ مذكور كه‌ در آن قید شده‌ باشد داوطلب‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 1 و تبصره‌های‌ 4 گانه‌ آن‌ در آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ ایجاد تسهیلات‌ برای‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران داوطلب‌ بسیجی‌ به‌ دانشگاه ها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ و سایر شرایط مندرج‌ در آیین‌نامه‌ مذكور واجد شرایط استفاده‌ از سهمیه‌ رزمندگان‌ می‌باشد.
تبصره‌- براساس‌ هماهنگی‌های‌ انجام‌ شده، گواهی‌‌های‌ مربوط به‌ ردیف 1-6 توسط ارگان های‌ ذی ربط  به طور یكجا به‌ موسسه‌ آموزش عالی‌ محل قبولی‌ پذیرفته‌‌شدگان‌ ارسال‌ خواهد شد.
2ـ6ـ با توجه به ادغام ارگان های بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد كل امور آزادگان تحت عنوان بنیاد شهید و امور ایثارگران به اطلاع آن دسته از داوطلبانی كه با استفاده از سهمیه رزمندگان پذیرفته‌ شده‌اند می‌رساند در زمان ثبت‌نام ملزم به ارائة تأییدیه سهمیه ثبت‌نامی نمی‌باشند و ملاك عمل برای ثبت‌نام همان عنوان درج شده در لیست‌های ارسالی به مؤسسات می‌باشد.
3-6- ارائه معرفی‌نامه رسمی مبنی بر واجد شرایط بودن برای استفاده از امتیاز ویژه مربیان رسمی قطعی و رسمی آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات و فنّآوری. این سهمیه شامل مربیان رسمی قطعی و رسمی آزمایشی دانشگاه ها ، موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری كه پذیرش دانشجوی آنها از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش كشور صورت می پذیرد می باشد .


4-6- با توجه به اعلام دفتر گسترش آموزش عالی یا موسسات آموزش عالی ذی ربط كدرشته‌محل های مندرج در جدول ذیل حذف شده و در این كدرشته‌ها پذیرش دانشجو صورت نگرفته است.

 

كدرشته امتحانی
كدرشته محل
نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی
نام رشته امتحانی و گرایش
2347
3624
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیك وزیست فناوری
مهندسی پزشكی گرایش بیوالكتریك
2204
2902
دانشگاه بوعلی سینا-همدان
مجموعه زمین شناسی گرایش اب شناسی
2301
3931
دانشگاه بوعلی سینا-همدان
مجموعه مهندسی برق گرایش الكترونیك
2354
3937
دانشگاه بوعلی سینا-همدان
مهندسی كامپیوتر گرایش نرم افزار
2372
3943
دانشگاه بوعلی سینا-همدان
مهندسی IT
2233
2494
دانشگاه سیستان و بلوچستان -زاهدان
مجموعه ریاضی گرایش
محض (روزانه)
2233
2577
دانشگاه سیستان و بلوچستان -زاهدان
مجموعه ریاضی گرایش م
حض (شبانه)
2234
2613
دانشگاه سیستان و بلوچستان -زاهدان
مجموعه ریاضی گرایش
كاربردی زمینه آنالیز عددی (روزانه)
2234
2614
دانشگاه سیستان و بلوچستان -زاهدان
مجموعه ریاضی گرایش
كاربردی زمینه ریاضی فیزیك
 (روزانه)
2234
2656
دانشگاه سیستان و بلوچستان -زاهدان
مجموعه ریاضی گرایش
كاربردی زمینه آنالیز عددی
 (شبانه)
2234
2657
دانشگاه سیستان و بلوچستان -زاهدان
مجموعه ریاضی گرایش
 كاربردی زمینه ریاضی فیزیك
(شبانه)
2221
2387
دانشگاه شهید باهنركرمان
مجموعه زیست شناسی -
علوم گیاهی گرایش سیستما
تیك گیاهی
2247
2869
دانشگاه صنعتی شریف
علوم كامپیوتر
2331
3551
دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی هوا - فضا گرایش
آئرودینامیك
2366
3831
دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی هسته‌ای – شكافت
 گرایش راكتور
2368
3840
دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی هسته‌ای -شكافت 
گرایش چرخه سوخت
2361
3930
دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی شیمی گرایش
مهندسی پلیمر
2350
3667
دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل (غیرانتفاعی)
مجموعه مهندسی صنایع
 

د - تذكرات‌ مهم
1ـ حضور شخص پذیرفته شده برای ثبت‌نام الزامی است و ثبت‌نام منحصراً در تاریخ‌های اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارك كامل مندرج در این اطلاعیه صورت می‌پذیرد.
2ـ به پذیرفته‌شدگان توصیه می‌شود كه قبل از مراجعه در تاریخ‌های تعیین شده جهت ثبت‌نام، اطلاعات تكمیلی را در سایت اینترنتی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مطالعه نمایند.
3ـ معدل‌ مدرك كارشناسی (لیسانس)‌ و كارشناسی‌ارشد (فوق‌لیسانس)‌ پذیرفته‌شده‌ باید با معدل‌هایی‌ كه‌ قبلاً در زمان ثبت‌نام و یا شركت در آزمون به‌ سازمان‌ اعلام‌ نموده‌، یكسان‌ باشد. بدیهی است كه در غیر این صورت، ضمن «كان‌لم‌ یكن» تلقی شدن قبولی، از ثبت‌نام آن دسته از داوطلبانی كه دارای مغایرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرك تحصیلی كارشناسی و كارشناسی‌ارشد آنان كمتر از معدل اعلام شده به این سازمان باشد) جداً خودداری خواهد شد.
4- نظر به اینكه در دستورالعمل ثبت‌نامی ارسالی به كلیه دانشگاه‌ها و موسسات پذیرنده دانشجو در آزمون آزمون‌ ورودی‌ دوره دكتری «Ph.D» نیمه‌متمركز سال 1391 ابلاغ گردیده است تا از ثبت‌نام پذیرفته‌شدگانی كه دارای مغایرت معدل (معدل مندرج در مدرك یا مدارك تحصیلی آنان كمتر از معدل اعلام شده در اطلاعات ثبت‌نامی از طرف داوطلبان به این سازمان باشد) می‌باشند، جداً ممانعت به عمل آورند، لذا به این‌دسته از پذیرفته‌شدگان توصیه می‌گردد به محل قبولی خود مراجعه ننمایند و درصورت لزوم چنانچه در این باره سوالی دارند می‌توانند از طریق سایت سازمان در بخش پاسخگویی اینترنتی اقدام نمایند.
بدیهی است كه به مراجعات حضوری و هر نوع مكاتبه‌ای به هر طریق دیگری غیر از سایت این سازمان پاسخ داده نخواهد شد.
5 ـ از پذیرفته‌شدگانی‌كه‌ حداكثر تا تاریخ‌ 31/6/91 فارغ‌التحصیل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «كان‌ لم‌ یكن» تلقی‌ شدن‌ قبولی‌ آنان‌طبق‌ مقررات‌ با آنان‌ رفتار خواهد شد.
6 ـ در هرمرحله‌ از ثبت‌نام‌ و هنگام‌ تحصیل‌، چنانچه‌ مشخص‌ گردد كه‌ داوطلبی‌ حقایق‌ را كتمان‌ نموده‌ و یا اطلاعات غلطی ارائه و واجد شرایط نمی‌باشد، قبولی‌ وی «كان‌لم‌ یكن» تلقی‌ شده‌ و طبق‌ مقررات‌ با وی‌ رفتار خواهد شد.
7 ـ به اطلاع داوطلبان آزمون دكتری تخصصی «Ph.D» سال 1391 می رساند كه مطابق ضوابط پذیرفته شدگان نهایی آزمون دكتری سال 1391 حتی در صورت عدم ثبت نام در رشته قبولی، مجاز به شركت و انتخاب رشته در آزمون دكتری تخصصی «Ph.D» سال 1392 نخواهند بود . 


8 ـ لازم است به اطلاع كلیه داوطلبان برسد كه اطلاعیه این سازمان درخصوص تكمیل ظرفیت و پذیرش دانشجو در برخی از رشته محل‌های جدید آزمون دكتری تخصصی «Ph.D» سال 1391 در تاریخ 17/7/1391 از طریق سایت سازمان و هفته نامه پیك سنجش منتشر خواهد شد. بدیهی است داوطلبانی كه مجاز به انتخاب رشته شده‌اند و در ردیف قبول‌شدگان نهایی اعلام شده فعلی نمی‌باشند با توجه به شرایط و ضوابط اعلام شده در اطلاعیه در صورت واجد شرایط بودن، نسبت به انتخاب كد رشته محل‌های مورد علاقه خود از كد رشته امتحانی مجاز مربوط اقدام و آن را به ترتیب اولویت علاقه و براساس برنامه زمانی مربوط در فرم انتخاب رشته الكترونیكی تكمیل ظرفیت ثبت نمایند.


9 ـ با توجه به كنترل های متعدد و بررسی های انجام شده از صحت نتایج اعلام شده اطمینان حاصل شده است؛ مع الوصف داوطلبان پس از دریافت كارنامه نتایج نهایی آزمون از طریق سایت درصورتی كه منحصراً درباره كدرشته های معرفی شده برای مصاحبه و سایر مندرجات كارنامه مذكور سوالی داشته باشند ، می توانند حداكثر تا 15/8/91 منحصراً از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی در سایت سازمان اقدام نمایند و از ارسال نامه پستی و مراجعه حضوری اكیداً خودداری نمایند . بدیهی است به كلیه مواردی كه از طریق دیگری و یا بعد از تاریخ 15/8/91 صورت پذیرد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمناً داوطلبان گرامی می توانند سؤالات خود را با شماره تلفن های 99-88923595-021 یا با بخش پاسخگویی اینترنتی سایت سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی: www.sanjesh.org درمیان بگذارند و از مراجعه حضوری جداً خودداری فرمایند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 1 مرداد 1396 03:17 ق.ظ
Hey there, You've done a fantastic job. I will definitely digg it
and personally suggest to my friends. I am sure they'll
be benefited from this website.
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 07:25 ق.ظ
Terrific work! This is the kind of info that should be shared across the
net. Disgrace on Google for no longer positioning this publish higher!
Come on over and visit my web site . Thanks =)
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


 
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : عباس خیاطی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :