تبلیغات
کافی نت البرز - اطلاعیه سازمان سنجش اموزش کشور درباره فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته های مختلف تحصیلی دوره‌های روزانه، نوبت دوم (شبانه) ، نیمه حضوری، دانشگاه پیام‌نور ، پردیس دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، موسسات اموزش عالی غیر انتفاعی و غیردولتی، رشته‌های تحصیلی مجازی و بین الملل دانشگاهها و موسسات آموزش‌عالی درآزمون سراسری سال 1391 برای سال تحصیلی 92-1391
 
کافی نت البرز
ابلیس مى‌‏خواهد شما را به بخل ورزیدن بكشاند. پس [مراقب باشید] در دام بخل او نیفتید.

با حمد وسپاس به درگاه خداوند دانا و توانای مطلق و با عرض تبریك و تهنیت به خواهران و برادران عزیزی كه در آزمون سراسری سال 1391 پذیرفته شده و آماده گام نهادن به عرصه وسیع علم اندوزی و انشاا... خدمت به مردم شریف میهن مان می‌شوند و با تشكر از كلیه دستگاههای اجرایی و عزیزانی كه این سازمان را در ایفای هر چه نیكوتر این وظیفه عظیم یاری نموده اند و امتنان از كلیه دست اندركاران برگزاری آزمون و قدردانی از تلاش یكایك كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور، بدین وسیله به اطلاع می‌رساند كه فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته های مختلف تحصیلی دوره های روزانه ، نوبت دوم (شبانه)، نیمه حضوری، دانشگاه پیام‌نور، پردیس دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، موسسات آموزش‌عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و رشته‌های تحصیلی مجازی و بین الملل دانشگاهها و موسسات آموزش عالی كشور درسال تحصیلی 92-1391 كه گزینش آنها به روش متمركز صورت گرفته است ، جمعاً به تعداد 588866 نفر بر روی سایت سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است كه آمار پذیرفته شدگان هریك از گروههای آزمایشی در هریك از دوره‌های تحصیلی به شرح جدول شماره 1 می‌باشد.

جدول شماره 1- آمار پذیرفته شدگان نهایی رشته های تحصیلی دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه)،  ‌نیمه‌حضوری، دانشگاه پیام‌نور، پردیس دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، موسسات آموزش‌عالی غیرانتفاعی و غیردولتی، رشته‌های تحصیلی مجازی و بین الملل دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  به تفكیك گروههای آزمایشی در آزمون سراسری سال 1391

                    گروه آزمایشی
 
رشته‌های تحصیلی
جمع
گروه آزمایشی
علوم ریاضی وفنی
گروه آزمایشی
علوم تجربی
گروه آزمایشی
علوم انسانی
گروه آزمایشی هنــر
گروه آزمایشی
زبانهای خارجی
دوره روزانه
105569
37729
46368
16571
2160
2741
نوبت دوم (شبانه )
29884
13211
7426
7674
506
1067
‌دوره نیمه حضوری
2128
251
431
1294
0
152
‌دانشگاه‌پیام‌نور
297674
53481
95076
138691
3163
7263
دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
22287
5412
6443
9867
0
565
موسسات آموزش‌عالی غیرانتفاعی و غیردولتی
125227
54985
41165
21605
2016
5456
مجازی و بین الملل
6097
2350
1951
1796
0
0
جمع كل
588866
167419
198860
197498
7845
17244

با امید به اینكه پذیرفته شدگان این آزمون دراشاعه فرهنگ غنی و انسان ساز مكتب اسلام و بارور نمودن انقلاب اسلامی‌، تداوم بخش دست آوردهای انقلاب اسلامی در دانشگاههاو موسسات آموزش عالی باشند، بدین وسیله از كلیه پذیرفته‌شدگان دعوت می‌نماید :
برای اطلاع از تاریخ ثبت نام و مدارك لازم برای ثبت نام (علاوه بر مدارك مندرج در این اطلاعیه) به سایت اینترنتی دانشگاههاو موسسات آموزش عالی همراه با مدارك لازم مراجعه نمایند.

بدیهی است درصورتی كه  دانشگاه یا موسسه ای برنامه زمانی را در سایت اینترنتی درج ننموده باشد پذیرفته شدگان محترم لازم است مطابق برنامه زمانی ثبت نام به شرح جدول شماره 2 این اطلاعیه برای ثبت‌نام به محل قبولی مراجعه فرمایند.


جدول شماره 2 – برنامه زمانی ثبت نام از پذیرفته شدگان برای آن دسته از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی كه در سایت اینترنتی خود  برنامه زمانی اعلام ننموده اند براساس حرف اول نام خانوادگی 
 

روز و تاریخ ثبت نام
ترتیب حرف اول نام خانوادگی
یكشنبه 26/6/91
الف – ب – پ – ت – ث –ج – چ
دوشنبه 27/6/91
ح – خ- د –ذ– ر – ز- ژ – س
سه‌شنبه 28/6/91
ش – ص- ض – ط – ظ- ع – غ – ف – ق – ك 
چهار‌شنبه 29/6/91
گ – ل – م – ن – و - هـ - ی

توضیح: آن دسته از داوطلبانی كه به جای كد رشته قبولی در مقابل اسامی آنها كدهای 11، 12 ، 14، 15 و 16 درج گردیده توجه داشته باشند كه به ترتیب در ردیف معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه شاهد، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشگاه علوم قرآن وحدیث و دانشگاه مذاهب اسلامی (واحد بندرعباس) قرار گرفته‌اند لذا ضرورت دارد براساس برنامه زمانی اعلام شده كه طی اطلاعیه‌ای در روز دوشنبه مورخ 27/6/91  ازطریق نشریه پیك سنجش و در سایت این سازمان درج خواهد شد برای مصاحبه به آدرس محل اعلام شده در اطلاعیه مراجعه نمایند.
ضمناً داوطلبانی كه به جای كد رشته قبولی در مقابل اسامی آنها كد 17 درج گردیده با توجه به اینكه قبلاً در ردیف معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی قرار گرفته اند، می بایست جهت تكمیل پرونده حداكثرتا 72 ساعت بعد از اعلام نتایج نهایی به هسته های گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود مراجعه نمایند.
الف – مدارك لازم برای ثبت نام در رشته های تحصیلی دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه) ، نیمه حضوری، دانشگاه پیام‌نور ، موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیردولتی، رشته‌های تحصیلی مجازی و واحد های بین الملل دانشگاهها و موسسات آموزش‌عالی
1- هریك از پذیرفته‌شدگان می‌بایست بر حسب مورد یكی از موارد ذیل را درزمان ثبت نام ارائه نمایند:
- اصل ‌مدرك گواهینامه دوره چهار ساله و یا شش ساله نظام قدیم ‌آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیردبیرستان و یا هنرستان به انضمام یك برگ تصویر آن كه نوع دیپلم، بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم در آن قید شده باشد.
-  اصل مدرك و یا گواهی تحصیلی متوسطه سال ما قبل دیپلم و دو سال ما قبل دیپلم برای داوطلبان نظام قدیم ‌آموزش متوسطه ویا داوطلبان دارای مدرك شش ساله نظام قدیم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیر دبیرستان و یا هنرستان با نضمام یك برگ تصویر آن كه بخش و شهرستان محل اخذ مدرك تحصیلی سال ماقبل دیپلم و دوسال ما قبل دیپلم در آن مشخص باشد.
-   اصل گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی یا گواهی آن (كه تا تاریخ 31/6/91 اخذ شده باشد) برای داوطلبان نظام جدید آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیر مركز پیش دانشگاهی بانضمام یك برگ تصویر آن كه نوع  رشته تحصیلی دوره پیش دانشگاهی، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پیش دانشگاهی در آن قید شده باشد.
تبصره: با توجه به برگزاری امتحانات مرحله نهایی دوره پیش دانشگاهی در دهه سوم شهریورماه ، در صورتی كه پذیرفته‌شدگان درزمان ثبت نام موفق به ارائه گواهی پیش دانشگاهی نگردند ضمن ثبت نام مشروط از آنها، تعهد لازم مبنی بر ارائه گواهی پیش دانشگاهی تا سه هفته بعد از پایان تاریخ ثبت نام (حداكثر 15مهر ماه) اخذ شود.بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی مذكور تا این تاریخ قبولی این دسته از پذیرفته‌شدگان لغو می گردد.و
چنانچه پذیرفته شده ای بدون اخذ مدرك پیش دانشگاهی تا تاریخ 31/6/91 به تحصیل ادامه دهد در مرحله ای از تحصیل كه باشد اخراج و تبعات ناشی از آن به عهده شخص داوطلب می باشد.
- اصل ‌مدرك‌و ‌یاگواهی ‌دیپلم ‌متوسطه ‌نظام‌جدیدآموزش‌ متوسطه ‌و سال‌ ما قبل‌دیپلم‌ برای داوطلبان نظام جدیدآموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیر دبیرستان‌و‌یا هنرستان‌بانضمام‌یك‌برگ‌تصویرآن‌كه بخش و شهرستان‌محل اخذمدرك تحصیلی دیپلم نظام جدیدوسال ما قبل دیپلم نظام جدید در آن مشخص باشد.
- اصل كارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش برای دیپلمه‌های نظام جدیدآموزش متوسطه(ریاضی‌فیزیك،علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی) هریك از سال‌های 1384، 1385، 1386، 1387، 1388، 1389 و1390 كه امتحانات آنان به صورت كتبی و سراسری برگزار شده است.
تذكر مهم: مطابق مصوبات جلسات چهاردهم و شانزدهم كار گروه ماده 4 قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالی كشور و در راستای اجرای طرح جدید نحوه پذیرش و گزینش دانشجو (مصوب مجلس محترم شورای اسلامی) در آزمون سراسری سال 1391، سوابق تحصیلی برای دیپلمه های نظام جدید آموزش متوسطه ریاضی فیزیك، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی سالهای 1384 تا 1390 كه امتحانات آنان به صورت كتبی و سراسری برگزار شده است حداكثر تا میزان 25 %  با تاثیر مثبت در گزینش نهایی اعمال شده است.
- اصل مدرك ویاگواهی دانش آموختگان دوره های معادل (دارندگان مدرك معادل كاردانی )  به شرط آن كه دوره فوق با مجوز شورای‌گسترش‌آموزش‌عالی وزارت علوم،‌تحقیقات و فنآوری برگزار شده‌باشد و مدارك معادل آنان موردتاییدوزارت متبوع باشد.
تبصره : براساس ضوابط مربوط قبولی این دسته از پذیرفته‌شدگان در مقطع بالاتر مورد تایید می باشد.بدیهی است در صورت پذیرش در مقطع كاردانی قبولی آنان لغو خواهد شد.
تبصره‌- دانشجویان‌ اخراجی‌ آموزشی‌ موضوع‌ ماده‌ 29 آیین‌نامه‌ آموزشی‌ و همچنین‌ دانشجویان‌ دوره‌ كارشناسی‌ كه‌ مدرك‌ معادل‌ كاردانی‌ (اعم از كاردانی ‌عمومی‌ و یا كاردانی‌) را اخذ نموده‌اند نیز مانند مقررات‌ مربوط به‌ دانشجویان‌ انصرافی‌ پس‌ از تسویه‌ حساب‌كامل‌ با مؤسسه‌ ذیربط و همچنین‌ اداره‌ كل ‌امور دانشجویان‌ داخل‌ و صندوق‌ رفاه‌ دانشجویان‌ وزارت‌ ذیربط و در صورت‌ نداشتن‌ مشكل‌ نظام‌ وظیفه‌ (برای‌ برادران‌) حق‌ ثبت‌نام‌ در رشته قبولی اعلام شده را دارا میباشندو  منحصراً می‌توانند در رشته‌ای‌ غیر از رشته‌ قبلی‌ خود پذیرفته‌ شوند. بدیهی‌ است‌ این دسته‌ از داوطلبان‌ می‌توانند كلیه‌ تعهدات‌ مربوط را پس‌ از اتمام‌ تحصیلات‌ خود به‌ صورت‌ یكجا به‌ انجام‌ برسانند.
-  اصل و یا گواهی مدرك دوره كاردانی (فوق دیپلم) دانشگاهها وموسسات آموزش عالی برای پذیرفته‌شدگان دارای مدرك مذكور با قید تاریخ   اخذ مدرك ‌كاردانی حداكثرتا تاریخ31/6/91  مشخص شده باشد، بانضمام‌تصویر آن.
- اصل و یا گواهی مدرك دوره كاردانی پیوسته آموزشكده‌های فنی‌وحرفه‌ای وابسته به وزارت آموزش وپرورش برای پذیرفته‌شدگان دارای مدرك مذكور با قید تاریخ   اخذ مدرك ‌كاردانی (حداكثرتا تاریخ31/6/91)  مشخص شده باشد، بانضمام‌تصویر آن.
تبصره: مدرك كاردانی پیوسته بدون شرط معدل به جای مدرك پیش دانشگاهی ملاك عمل و قابل قبول می باشد لذا این دسته از پذیرفته شدگان(دارندگان مدرك مذكور) می توانند در مقطع كارشناسی به ادامه تحصیل بپردازندبدیهی است كه دروس گذرانده شده دانش آموختگان دوره فوق در صورت پذیرش در دوره كارشناسی پیوسته مطابق ماده 63 آیین نامه آموزشی دورهای كاردانی ،‌ كارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوبه جلسه 399 مورخ 14/2/76
قابل معادل سازی نمی باشد.
- اصل یا گواهی سال اول ، دوم وسوم دبیرستان ویا هنرستان برای دارندگان مدرك دوره های كاردانی پیوسته آموزشكده های فنی و حرفه ای آموزش و پرورش كه در آن بخش و شهرستان محل تحصیل در آن درج شده باشد.
2-  ارائه‌اصل‌گواهینامه انجام خدمات قانونی مقرر(طرح لایحه نیروی انسانی)برای پذیرفته‌شدگان دارای مدرك ‌كاردانی ‌گروه ‌آموزشی پزشكی ‌كه ‌پایان ‌طرح‌ نیروی‌انسانی‌آنان تا تاریخ 31/6/91  و یا 30/11/91 باشد.
3- اصل شناسنامه و یك برگ فتوكپی از تمام صفحات آن
4- اصل كارت ملی بانضمام 2 برگ تصویر از پشت و روی آن..
5- شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهیه شده درسال جاری.
6- مدركی‌ كه ‌وضعیت ‌نظام ‌وظیفه ‌آنها را با توجه ‌به ‌یكی از بند‌های مندرج در صفحه 33 دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شركت در آزمون (دفترچه شماره یك)  مشخص كند(
برای برادران).
7- اصل حكم مرخصی سالانه یا موافقت رسمی و بدون قید وشرط سازمان متبوع برای كارمندان دولت .
8-اصل‌حكم‌استخدامی ویا گواهی رسمی مشمول سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی كشور و یك نسخه فتوكپی آن، برای كارمندان رسمی وزارت علوم‌،تحقیقات وفناوری ودانشگاهها و موسسات آموزشی وپژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری كه با استفاده از سهمیه كارمندی در ردیف پذیرفته‌شدگان‌رشته‌های‌تحصیلی‌نوبت‌دوم (شبانه) دانشگاهها وموسسات آموزش عالی  قرارگرفته‌اند.
9-اصل‌گواهی مبنی برداشتن شرایط بومی وهمچینین داشتن حداقل سه‌سال سابقه یكی از انواع استخدام در استان محل قبولی و یك نسخه فتوكپی آن، برای كاركنان دانشگاهها و دانشكده‌های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان ذیربط كه با استفاده از سهمیه تخصیص داده شده در یكی از رشته‌های تحصیلی نوبت دوم (شبانه) گروه آموزشی پزشكی پذیرفته شده‌اند.
10- معرفی‌نامه‌رسمی‌از وزارت‌آموزش‌وپرورش‌(فرم سهمیه آموزگاران)با امضاء‌و مهر رئیس آموزش وپرورش ناحیه یا منطقه شهرستان ذیربط، برای پذیرفته شدگانی كه آموزگاردیپلمه رسمی(قطعی‌،‌آزمایشی وپیمانی)  ‌وزارت‌آموزش‌ و پرورش‌ می‌باشند‌و‌ با ‌استفاده‌از بورسیه ‌آموزگاران‌ در رشته راهنمایی ومشاوره پذیرفته شده‌اند. ( فرم شماره 3).
11- اصل و كپی دفترچه بیمه (درصورت دارا بودن) اعم از خدمات درمانی، تامین اجتماعی، ارتش و...(برای پذیرفته شدگان رشته‌های تحصیلی گروه آموزشی پزشكی)
12-معرفی‌نامه ‌از سازمان ‌متبوع ‌برای‌ بهیاران پذیرفته ‌شده‌ در رشته‌ پرستاری ‌كه ‌از سهمیه‌ بهیاران ‌استفاده ‌نموده‌اند. كه‌ در آن‌ ضمن ‌اعلام داشتن سه‌ سال سابقه خدمت اعم از دولتی یا غیردولتی به عنوان بهیار در استان محل خدمت كه نامه مذكور می بایست به تایید دفتر پرستاری محل خدمت رسیده باشد.
تبصره : پذیرفته‌شدگان با ضوابط بند 12 لازم است كه علاوه بر ارائه معرفی مذكور نسبت به ارائه دیپلم بهیاری نظام قدیم آموزش متوسطه ‌و یا دپیلم‌ بهیاری‌ نظام جدیدآموزش‌ متوسطه ‌به ‌اضافه مدرك‌پیش دانشگاهی(حداكثر تا تاریخ 31/6/91 اخذ شود) در هنگام ثبت نام در رشته قبولی اقدام نمایند.
ب–توضیحات سهمیه های نهادی
- معرفی نامه رسمی از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا اداره كل امور اداری وزارت جهاد كشاورزی با امضاء و مهر هریك از روسای ارگانهای مذكور..
مهم:هریك ازمعرفی‌ نامه‌های فوق الذكر لازم است‌حداكثرتاقبل ازانتخاب واحدبرای نیمسال‌دوم‌‌سال تحصیلی92-1391 توسط پذیرفته‌شدگان ویا از طریق ارگان ذیربط ‌به ‌موسسه‌آموزش عالی تحویل ویا ارسال‌گردد،درغیراینصورت برای نیمسال‌دوم سال‌تحصیلی‌جاری،ازثبت‌نام‌ پذیرفته شده  ممانعت بعمل‌ می‌آید، لذا لازم است پذیرفته شدگان ذینفع در این خصوص پیگیری لازم را از موسسه آموزش عالی  وارگان ذیربط داشته باشند.
توضیح بسیار مهم :
با توجه به ادغام ارگانهای بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیادجانبازان انقلاب اسلامی  و ستادرسیدگی به امور آزادگان تحت عنوان بنیاد شهید و امور ایثارگران به اطلاع می‌رساند: داوطلبانی ‌كه‌ با هر یك از امتیاز‌های به شرح ذیل پذیرفته شده‌اند در زمان ‌ثبت نام، ملزم به ارائه فرم ‌و یا مدركی ‌در رابطه‌ با‌ تایید سهمیه ثبت‌نامی ‌خویش‌ نمی باشند و ملاك‌ عمل‌ برای ‌ثبت‌نام ‌از ‌آنان ‌همان ‌عنوان ‌اعلام شده از سوی سازمان سنجش می باشد .
 سهمیه‌ شاهد : شامل ( فرزند معظم‌ شهید،اسیر و یا مفقودالاثر، جانبازان ‌عزیز70 درصد به ‌بالا، فرزند جانبازان ‌عزیز50 درصد به‌ بالا ‌و فرزندان‌ عزیز آزادگان )
سهمیه خانواده شهدا: شامل ( برادر ، خواهر ، پدر و مادر شهید، اسیر و یا مفقودالاثر)
سهمیه رزمندگان : شامل  همسران  معظم (شهید ، اسیر و یا مفقودالاثر، آزادگان عزیز ، همسر جانبازان عزیز50 درصدبه بالا)
سهمیه جانبازان : شامل جانبازان عزیز 25الی 69درصد
سهمیه آزادگان : شامل آزادگان عزیز
سهمیه فرزندان وهمسران جانبازان عزیز با جانبازی 25 الی 49 درصد: سهمیه ثبت‌نامی ‌ایندسته ‌از پذیرفته‌شدگان‌ باتوجه به مناطق سه‌گانه در نظرگرفته شده است و  سهمیه تخصیص داده شده در گزینش نهایی به آنان با توجه به ظرفیت خالی و پرنشده  سهمیه شاهد علاوه بر ظرفیت دفترچه شماره 2 در هر یك از كد رشته  محل‌های انتخابی می باشد.
توجه : ‌چنانچه ‌سهمیه‌ پذیرفته‌شده‌ای ازسوی‌ ‌بنیادشهید و امور ایثارگران ‌موردتایید قرار نگیرد ‌مراتب‌ ازسوی‌ ‌ سازمان سنجش  ‌تا ‌قبل ‌از ‌شروع نیمسال دوم سال تحصیلی جاری برای جلوگیری و ممانعت از تحصیل آنان به اطلاع دانشگاه ذیربط خواهد رسید.
تذكر:  پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نورعلاوه بر رعایت مندرجات فوق الذكر لازم است نسبت به رعایت موارد مشروحه ذیل اقدام نمایند
   پذیرفته شدگان هر یك از رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور لازم است بر اساس جدول ذیل از تاریخ، محل و نحوه ثبت‌نام رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه پیام نور مطلع شوند و  در زمان مقرر علاوه بر مدارك فوق الذكر مدارك ذیل را ارائه نمایند
نام نویسی از پذیرفته شدگان این دانشگاه از تاریخ 1/7/91 لغایت 7/7/91 ‌به صورت غیرحضوری از طریق سامانه جامع دانشگاهی به آدرس http://reg.pun.ac.ir  تعیین گردیده است.
1-یكی از مدارك مورد قبول دانشگاه به شرح ذیل باتوجه به شهرستان محل سكونت و یا اشتغال (برای كاركنان دولت) كه نشان‌دهنده سكونت پذیرفته شده در حوزه زیر پوشش مركز دانشگاهی پیام نور مربوط با توجه به دفترچه راهنمای شماره 2، باشد.
1-1- محل اخــذ  مدرك تحصیلی سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان زیرپوشش مركز یا واحد دانشگاه. .
2-1- دو سال آخر اقامت داوطلب به صورت پیوسته از تاریخ 1/7/1389 تا 31/6/1391 درشهرستان زیرپوشش مركز یا واحد دانشگاه..
3-1-محل تولد وسال آخر اقامت داوطلب از تاریخ 1/7/1390 تا 31/6/1391 در شهرستان زیرپوشش مركز یا واحد دانشگاه..
4-1-محل اشتغال  حداقل تا تاریخ 31/6/91 در شهرستان زیر پوشش مركز یا واحد دانشگاه..
2-معرفی نامه های مندرج در بند «ب» توضیحات سهمیه های نهادی  این اطلاعیه لازم است حداكثر تا قبل از انتخاب واحد برای نیمسال دوم سال تحصیلی 92-1391 توسط ارگانهای ذیربط برای پذیرفته شدگان با سهمیه های مربوط به مركز دانشگاهی پیام نور محل قبولی پذیرفته شده تحویل گردد،  در غیر این صورت برای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری از آنان ثبت نام به عمل نخواهدآمد و قبولی آنان »كان لم یكن« تلقی می‌گردد.
3-اصل فرم انصراف قطعی از تحصیل برای دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی كه به تایید موسسه آموزش عالی محل تحصیل قبلی و اداره كل امور دانشجویان داخل ذیربط رسیده باشد.
تذکر 1: در کلیه رشته محل‌های مربوط به گروه‌های آموزشی هنر و فنی و مهندسی محدوده جغرافیایی پذیرش دانشجو علاوه بر جدول شهرستان‌های زیر پوشش مراکز و واحدهای ذیربط به صورت بومی - استانی هم انجام شده است.
- کارمندان مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور با هر وضعیت استخدامی مجاز به انتخاب رشته از مرکز یا واحد محل اشتغال خود نبوده اند  و در صورت قبولی در سایر مراکز و واحدها تقاضای انتقال و یا مهمان شدن به مرکز یا واحد محل اشتغال آنها قابل بررسی نمی‌باشد.

ج) مدارك لازم برای ثبت‌نام در رشته‌های تحصیلی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
پذیرفته‌شدگان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی لازم است با توجه به توضیحات ذیل و بر اساس جداول 3و4ذیل برای ثبت‌نام به محل قبولی مراجعه نمایند.
 

جدول شماره (3)- برنامه زمانبندی ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان در پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان
روز
تاریخ
ترتیب حروف اول نام خانوادگی
شنبه
1/7/1391
الف- ب- پ- ت- ث- ج- چ
یكشنبه
2/7/1391
ح-خ-د-ذ-ر-ز-ژ-س
دوشنبه
3/7/1391
ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك
سه‌شنبه
4/7/1391
گ-ل-م-ن-و-ه‍-ی
چهارشنبه
5/7/1391
جامانده‌ها
جدول شماره (4)- برنامه زمانبندی ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ تربیت دبیر شهید رجایی
روز
تاریخ
رشته‌های پذیرفته شده
یكشنبه
9/7/1391
مهندسی كامپیوتر، نرم افزار- مهندسی مكانیك ساخت و تولید- مهندسی برق الكترونیك- مهندسی منابع طبیعی (صنایع چوب و كاغذ)
دوشنبه
10/7/1391
آموزش زبان انگلیسی- مهندسی برق، قدرت- مهندسی مكانیك در حرارت و سیالات- مهندسی معماری- شیمی محض
سه‌شنبه
11/7/1391
مهندسی عمران- مهندسی مكانیك، تاسیسات حرارتی و برودتی- ریاضیات و كاربردها- مهندسی مكانیك، مكانیك خودرو
چهارشنبه
12/7/1391
فیزیك نظری- مهندسی مكانیك، طراحی جامدات- مهندسی عمران، نقشه برداری- مهندسی مواد متالوژی صنعتی
ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان این دانشگاه طی دو مرحله انجام می‌گیرد. كلیه پذیرفته‌شدگان می‌توانند از روز دوشنبه 27/6/1391 با مراجعه به پورتال آموزشی دانشگاه به آدرس http://portal.srttu.edu و از طریق بخش ثبت‌نام دانشجویان ورودی جدید با اسكن و آپلود مدارك مربوطه نسبت به ثبت‌نام اینترنتی اقدام نمایند. همچنین كلیه پذیرفته‌شدگان موظفند پس از ثبت‌نام اینترنتی، مطابق جدول شماره (4) فوق با مراجعه حضوری مدارك ثبت‌نامی خود را به این دانشگاه تحویل و ثبت‌نام خود را قطعی نمایند. مدارك لازم برای ثبت‌نام و سایر اطلاعات تكمیلی متعاقباً از طریق سایت دانشگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 10 مرداد 1398 11:46 ق.ظ

Terrific content. Many thanks!
canadianpharmacyusa24h northwest pharmacies buy viagra 25mg most reliable canadian online pharmacies is trust pharmacy in canada legitimate drugstore online reviews are canadian online pharmacies safe online canadian pharmacy drugs for sale in canada online pharmacy
دوشنبه 3 تیر 1398 09:49 ق.ظ

Cheers, I value this!
cialis prices in england cialis generic availability legalidad de comprar cialis cialis side effects price cialis per pill cialis prezzo in linea basso cialis 20 mg cialis dosage recommendations effetti del cialis cialis pills in singapore
یکشنبه 2 تیر 1398 03:16 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it.
click here to buy cialis cialis en 24 hora cialis soft tabs for sale cialis online deutschland buy cialis prezzo di cialis in bulgaria cialis prezzo di mercato cialis preise schweiz cialis kaufen bankberweisung cialis side effects dangers
شنبه 1 تیر 1398 10:12 ق.ظ

Appreciate it! Plenty of facts!

only best offers cialis use tadalafil 5mg where do you buy cialis warnings for cialis purchase once a day cialis generic cialis at walmart order a sample of cialis acheter du cialis a geneve comprar cialis navarr tadalafil 10 mg
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:24 ق.ظ

You actually mentioned this wonderfully.
cialis side effects if a woman takes a mans cialis cialis 5mg cialis generico milano cialis pas cher paris achat cialis en itali cialis venta a domicilio brand cialis nl tadalafil tablets cialis et insomni
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:30 ب.ظ

Nicely put. Thanks!
cialis generic availability achat cialis en europe cialis price in bangalore cialis professional yohimbe dose size of cialis cialis tadalafil legalidad de comprar cialis prescription doctor cialis canadian discount cialis venta de cialis canada
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:36 ق.ظ

You revealed it perfectly.
cialis online nederland cialis generique 5 mg we choice cialis uk cialis rezeptfrei sterreich low dose cialis blood pressure cialis daily new zealand discount cialis we choice free trial of cialis cialis canada on line cialis rckenschmerzen
جمعه 24 خرداد 1398 11:18 ق.ظ

Well spoken indeed. .
cialis 20 mg best price buying brand cialis online cialis prezzo al pubblico cipla cialis online miglior cialis generico cialis reviews cialis flussig cialis 5 mg scheda tecnica what is cialis click here cialis daily uk
پنجشنبه 23 خرداد 1398 08:40 ب.ظ

Valuable information. Thanks a lot!
where cheapest cialis only here cialis pills cialis super acti generic cialis 20mg uk cialis tablets cialis online napol cialis from canada cialis 05 click here to buy cialis cialis 100 mg 30 tablet
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:47 ق.ظ

Regards! Useful stuff.
how to buy cialis online usa cialis super acti what is cialis cialis side effects dangers wow cialis tadalafil 100mg cialis preise schweiz generic cialis tadalafil we recommend cialis info cialis daily prix de cialis
یکشنبه 19 خرداد 1398 07:09 ق.ظ

You explained that well!
no prescription cialis cheap cialis 20 mg effectiveness cialis generico milano buy cialis cialis generico in farmacia cipla cialis online cialis rezeptfrei buy cheap cialis in uk cialis generisches kanada cialis savings card
جمعه 30 فروردین 1398 12:50 ب.ظ
It is appropriate time to make some plans for the
future and it's time to be happy. I have read this post and if
I could I wish to suggest you some interesting things or
advice. Perhaps you can write next articles referring to this article.
I desire to read more things about it!
جمعه 23 فروردین 1398 03:52 ب.ظ

Thank you. Quite a lot of knowledge!

drugs for sale in uk top rated canadian pharmacies online online drug store canadian pharmacy no prescription canadian pharmacy viagra canadian prescriptions online serc 24 mg canada drugs online canadian pharmacycanadian pharmacy pharmacy canada plus no 1 canadian pharcharmy online
جمعه 2 فروردین 1398 10:56 ق.ظ
I do not even know how I ended up here, but I believed this put up was good.

I do not recognize who you're however definitely you are going to a well-known blogger for those who are not already.
Cheers!
cialis jelly online buy cialis daily use online
پنجشنبه 23 اسفند 1397 04:44 ب.ظ
I do believe all the ideas you've offered on your post.
They are really convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are very quick for novices.
Could you please extend them a bit from subsequent time?
Thank you for the post.
ed pills
یکشنبه 12 اسفند 1397 08:18 ب.ظ
Very nice article, exactly what I needed.
چهارشنبه 8 اسفند 1397 03:32 ق.ظ
I do not even know how I finished up here,
but I believed this put up was great. I do not know who you
might be but certainly you are going to a well-known blogger in case you are not already.
Cheers!
جمعه 16 آذر 1397 04:47 ق.ظ

You said it perfectly..
buy cialis cialis 5 mg schweiz cialis coupon we like it cialis price does cialis cause gout achat cialis en itali when will generic cialis be available callus cialis 5 mg funziona cilas
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:44 ب.ظ

Valuable knowledge. Appreciate it.
generic cialis at the pharmacy cialis in sconto tadalafil tablets precios cialis peru wow cialis 20 cialis patentablauf in deutschland buy online cialis 5mg precios de cialis generico cialis prezzo di mercato safe dosage for cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:16 ق.ظ

Seriously lots of good tips!
click here take cialis i recommend cialis generico cialis para que sirve generic cialis 20mg tablets prezzo cialis a buon mercato cialis 10mg prix pharmaci cialis alternative cialis canada cialis tablets prezzo cialis a buon mercato
سه شنبه 13 آذر 1397 03:52 ق.ظ

Effectively spoken certainly! .
overnight cialis tadalafil click now cialis from canada we use it cialis online store can i take cialis and ecstasy brand cialis generic cialis para que sirve cialis tadalafil online cialis 30 day sample buy cialis uk no prescription calis
دوشنبه 12 آذر 1397 03:34 ق.ظ

You reported it fantastically.
cialis 5 effetti collaterali cialis dose 30mg cialis online deutschland cialis canadian drugs 40 mg cialis what if i take cialis generico postepay cialis for sale cialis kamagra levitra cialis diario compra cialis generic availability
یکشنبه 11 آذر 1397 03:01 ب.ظ

You actually revealed that really well!
cialis 20 mg best price generic cialis levitra buy brand cialis cheap deutschland cialis online india cialis 100mg cost buy cialis online nz tadalafil 20 mg cialis 5 mg scheda tecnica cialis 10mg prix pharmaci interactions for cialis
جمعه 9 آذر 1397 03:34 ب.ظ

Nicely put, Cheers!
cialis pills click here take cialis cialis tablets australia cialis 5 effetti collaterali cialis generique 5 mg cialis for bph generic cialis pill online generic cialis at walmart purchasing cialis on the internet cialis with 2 days delivery
جمعه 9 آذر 1397 03:48 ق.ظ

With thanks! An abundance of postings!

cialis uk next day cialis 5mg billiger generic cialis soft gels generic cialis 20mg uk where cheapest cialis cialis qualitat buy brand cialis cheap cialis online holland try it no rx cialis cialis 5mg billiger
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:27 ب.ظ

You said it adequately..
cialis tablets for sale venta de cialis canada cialis online cialis authentique suisse tadalafil generic cialis with dapoxetine acquisto online cialis cialis 20 mg cut in half cialis pas cher paris price cialis wal mart pharmacy
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:28 ق.ظ

Point certainly considered..
does cialis cause gout we recommend cialis best buy discount cialis cost of cialis per pill cialis for sale south africa cialis free trial cialis wir preise pastillas cialis y alcoho cialis online when will generic cialis be available
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:58 ب.ظ

Seriously plenty of very good knowledge!
cialis side effects acheter cialis meilleur pri cialis generico postepay generic cialis review uk brand cialis generic buy cialis venta de cialis canada cialis vs viagra calis cialis dose 30mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:54 ق.ظ

You said this fantastically!
cilas tadalafil cilas online cialis purchase once a day cialis cialis taglich cialis 5 effetti collaterali cialis cipla best buy only best offers cialis use how do cialis pills work
پنجشنبه 19 مهر 1397 11:41 ب.ظ

Kudos! I appreciate this.
buy levitra online levitra prices cheap 20mg levitra levitra 10 mg prezzo levitra 20 mg bayer prezzo vardenafil levitra 20mg buy levitra online buy generic levitra buy levitra online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
 
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : عباس خیاطی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :