تبلیغات
کافی نت البرز - اسامی پذیرفته شدگان نهایی مرحله پذیرش بدون آزمون رشته‌های مختلف تحصیلی دوره‌های دانشگاه پیام‌نور و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیردولتی برای نیم سال دوم سال‌تحصیلی 92-
 
کافی نت البرز
ابلیس مى‌‏خواهد شما را به بخل ورزیدن بكشاند. پس [مراقب باشید] در دام بخل او نیفتید.
 حمد و سپاس به درگاه خداوند دانا و توانای مطلق و با عرض تبریك و تهنیت به خواهران و برادران عزیزی كه در این مرحله  پذیرفته شده‌اند، ضرورت دارد كلیه پذیرفته‌شدگان با توجه به برنامه‌زمانی ثبت‌نام و با در دست داشتن مدارك ذیل در زمان مقرر با در نظر داشتن نكات اعلام شده برای ثبت‌نام به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ذیربط مراجعه نمایند.
           
الف) برنامه زمانی ثبت نام از پذیرفته شدگان براساس حرف اول نام خانوادگی
روز و تاریخ ثبت نام
ترتیب حرف اول نام خانوادگی
شنبه 5/12/91
الف تا س
یكشنبه 6/12/91
ش تا ی
 
مدارك لازم برای ثبت نام
1- هریك از پذیرفته‌شدگان می‌بایست بر حسب مورد یكی از موارد ذیل را درزمان ثبت نام ارائه نمایند:
- اصل ‌مدرك گواهینامه دوره چهار ساله و یا شش ساله نظام قدیم ‌آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیردبیرستان و یا هنرستان به انضمام یك برگ تصویر آن كه نوع دیپلم، بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم در آن قید شده باشد.
-  اصل مدرك و یا گواهی تحصیلی متوسطه سال ما قبل دیپلم و دو سال ما قبل دیپلم برای داوطلبان نظام قدیم ‌آموزش متوسطه ویا داوطلبان دارای مدرك شش ساله نظام قدیم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیر دبیرستان و یا هنرستان با نضمام یك برگ تصویر آن كه بخش و شهرستان محل اخذ مدرك تحصیلی سال ماقبل دیپلم و دوسال ما قبل دیپلم در آن مشخص باشد.
-   اصل گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی یا گواهی آن (كه تا تاریخ 30/10/91 اخذ شده باشد) برای داوطلبان نظام جدید آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیر مركز پیش دانشگاهی بانضمام یك برگ تصویر آن كه نوع  رشته تحصیلی دوره پیش دانشگاهی، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پیش دانشگاهی در آن قید شده باشد.
- اصل ‌مدرك‌و ‌یاگواهی ‌دیپلم ‌متوسطه ‌نظام‌جدیدآموزش‌ متوسطه ‌و سال‌ ما قبل‌دیپلم‌ برای داوطلبان نظام جدیدآموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیر دبیرستان‌و‌یا هنرستان‌بانضمام‌یك‌برگ‌تصویرآن‌كه بخش و شهرستان‌محل اخذمدرك تحصیلی دیپلم نظام جدیدوسال ما قبل دیپلم نظام جدید در آن مشخص باشد.
- اصل كارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش برای دیپلمه‌های نظام جدیدآموزش متوسطه(ریاضی‌فیزیك،علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی).
- اصل مدرك و یا گواهی دانش آموختگان دوره‌های معادل (دارندگان مدرك معادل كاردانی ) به شرط آن كه دوره فوق با مجوز شورای‌ گسترش ‌آموزش‌ عالی وزارت علوم،‌ تحقیقات و فنآوری برگزار شده‌ باشد و مدارك معادل آنان مورد تایید وزارت متبوع باشد.
تبصره : براساس ضوابط مربوط قبولی این دسته از پذیرفته‌شدگان در مقطع بالاتر مورد تایید می باشد. بدیهی است در صورت پذیرش در مقطع كاردانی قبولی آنان لغو خواهد شد.
- اصل و یا گواهی مدرك دوره كاردانی (فوق دیپلم) دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای پذیرفته‌شدگان دارای مدرك مذكور با قید تاریخ اخذ مدرك ‌كاردانی حداكثرتا تاریخ 30/11/91 مشخص شده باشد، بانضمام‌ تصویر آن.
- اصل و یا گواهی مدرك دوره كاردانی پیوسته آموزشكده‌های فنی‌وحرفه‌ای وابسته به وزارت آموزش وپرورش برای پذیرفته‌شدگان دارای مدرك مذكور با قید تاریخ اخذ مدرك ‌كاردانی(حداكثرتا تاریخ 30/11/91) مشخص شده باشد، بانضمام ‌تصویر آن.
تبصره: مدرك كاردانی پیوسته بدون شرط معدل به جای مدرك پیش‌دانشگاهی ملاك عمل و قابل قبول می باشد لذا این دسته از پذیرفته شدگان(دارندگان مدرك مذكور) می توانند در مقطع كارشناسی به ادامه تحصیل بپردازند. بدیهی است كه دروس گذرانده شده دانش آموختگان دوره فوق در صورت پذیرش در دوره كارشناسی پیوسته مطابق ماده 63 آیین نامه آموزشی دوره‌های كاردانی،‌ كارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوبه جلسه 399 مورخ 14/2/76 قابل معادل سازی نمی‌باشد.
- اصل یا گواهی سال اول، دوم و سوم دبیرستان و یا هنرستان برای دارندگان مدرك دوره‌های كاردانی پیوسته آموزشكده‌های فنی و حرفه ای آموزش و پرورش كه در آن بخش و شهرستان محل تحصیل در آن درج شده باشد.
2- اصل شناسنامه و یك برگ فتوكپی از تمام صفحات آن
3- اصل كارت ملی بانضمام 2 برگ تصویر از پشت و روی آن..
4- شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهیه شده درسال جاری.
5- مدركی‌ كه ‌وضعیت ‌نظام ‌وظیفه ‌آنها را (برای برادران) با توجه ‌به ‌یكی از بند‌های مندرج در صفحه 140 دفترچه راهنمای ثبت‌نام.
6- اصل حكم مرخصی سالانه یا موافقت رسمی و بدون قید وشرط سازمان متبوع برای كارمندان دولت.
ج–توضیحات سهمیه های نهادی
- معرفی نامه رسمی از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا اداره كل امور اداری وزارت جهاد كشاورزی با امضاء و مهر هریك از روسای ارگانهای مذكور.
مهم: هریك از معرفی‌ نامه‌های فوق الذكر لازم است‌ حداكثر تا قبل از انتخاب واحد برای نیمسال‌ اول ‌‌سال تحصیلی93-1392 توسط پذیرفته‌شدگان و یا از طریق ارگان ذیربط ‌به ‌موسسه ‌آموزش عالی تحویل و یا ارسال‌گردد، در غیراینصورت برای نیمسال اول سال‌تحصیلی‌93-92 از ثبت‌نام‌ پذیرفته شده ممانعت بعمل‌ می‌آید، لذا لازم است پذیرفته شدگان ذینفع در این خصوص پیگیری لازم را از موسسه آموزش عالی و ارگان ذیربط داشته باشند.
توضیح بسیار مهم:
با توجه به ادغام ارگانهای بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد رسیدگی به امور آزادگان تحت عنوان بنیاد شهید و امور ایثارگران به اطلاع می‌رساند داوطلبانی ‌كه‌ با هر یك از سهمیه‌های ذیل پذیرفته شده‌اند در زمان ‌ثبت نام، ملزم به ارائه فرم ‌و یا مدركی ‌در رابطه‌ با‌ تایید سهمیه ثبت‌نامی ‌خویش‌ نمی‌باشند و ملاك‌ عمل‌ برای ‌ثبت‌نام ‌از ‌آنان ‌همان ‌عنوان ‌اعلام شده از سوی سازمان سنجش می باشد. سهمیه‌ شاهد: شامل ( فرزند معظم‌ شهید،اسیر و یا مفقودالاثر، جانبازان ‌عزیز70 درصد به ‌بالا، فرزند جانبازان ‌عزیز50 درصد به‌ بالا ‌و فرزندان‌ عزیز آزادگان )
سهمیه خانواده شهدا: شامل ( برادر، خواهر، پدر و مادر شهید، اسیر و یا مفقودالاثر)
سهمیه رزمندگان: شامل همسران معظم (شهید، اسیر و یا مفقودالاثر، آزادگان عزیز، همسر جانبازان عزیز 50 درصد به بالا)
سهمیه جانبازان: شامل جانبازان عزیز 25 الی 69 درصد
سهمیه آزادگان: شامل آزادگان عزیز
سهمیه فرزندان و همسران جانبازان عزیز با جانبازی 25 الی 49 درصد: سهمیه ثبت‌نامی ‌ایندسته ‌از پذیرفته‌شدگان‌ باتوجه به مناطق سه‌گانه در نظرگرفته شده است و سهمیه تخصیص داده شده در گزینش نهایی به آنان با توجه به ظرفیت خالی و پرنشده سهمیه شاهد علاوه بر ظرفیت درج شده در دفترچه راهنمای ثبت‌نام، در هر یك از كد رشته  محل‌های انتخابی می باشد.
توجه: ‌چنانچه ‌سهمیه‌ پذیرفته ‌شده‌ای ازسوی‌ ‌بنیاد شهید و امور ایثارگران ‌مورد تایید قرار نگیرد ‌مراتب‌ از سوی‌ سازمان سنجش ‌تا ‌قبل ‌از  ‌شروع نیمسال اول سال تحصیلی 93-1392 برای جلوگیری و ممانعت از تحصیل آنان به اطلاع دانشگاه ذیربط خواهد رسید.
تذكر: پذیرفته شدگان رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام‌نور علاوه بر رعایت مندرجات فوق الذكر لازم است نسبت به رعایت موارد مشروحه ذیل اقدام نمایند
   پذیرفته شدگان هر یك از رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور لازم است بر اساس جدول ذیل از تاریخ، محل و نحوه ثبت‌نام رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه پیام نور مطلع شوند و در زمان مقرر علاوه بر مدارك فوق الذكر مدارك ذیل را ارائه نمایند
نام نویسی از پذیرفته شدگان این دانشگاه ‌به صورت غیرحضوری از طریق سامانه جامع دانشگاهی به آدرس http://reg.pun.ac.ir انجام خواهد شد برای اطلاع از زمان و نحوه اقدام به سایت این دانشگاه مراجعه گردد.
1-یكی از مدارك مورد قبول دانشگاه به شرح ذیل با توجه به شهرستان محل سكونت و یا اشتغال (برای كاركنان دولت) كه نشان‌دهنده سكونت پذیرفته شده در حوزه زیر پوشش مركز دانشگاهی پیام‌نور مربوط با توجه به دفترچه راهنمای ثبت‌نام باشد.
1-1- محل اخــذ مدرك تحصیلی سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان زیرپوشش مركز یا واحد دانشگاه.
2-1- دو سال آخر اقامت داوطلب به صورت پیوسته از تاریخ 1/7/1389 تا 31/6/1391 در شهرستان زیر پوشش مركز یا واحد دانشگاه.
3-1-محل تولد و سال آخر اقامت داوطلب از تاریخ 1/7/1390 تا 31/6/1391 در شهرستان زیر پوشش مركز یا واحد دانشگاه.
4-1-محل اشتغال حداقل تا تاریخ 30/11/91 در شهرستان زیر پوشش مركز یا واحد دانشگاه.
2-معرفی نامه‌های مندرج در بند «ب» توضیحات سهمیه های نهادی این اطلاعیه لازم است حداكثر تا قبل از انتخاب واحد برای نیمسال اول سال تحصیلی 93-1392 توسط ارگانهای ذیربط برای پذیرفته شدگان با سهمیه‌های مربوط به مركز دانشگاهی پیام‌نور محل قبولی پذیرفته شده تحویل گردد، در غیر اینصورت برای نیمسال دوم سال تحصیلی مذكور از آنان ثبت نام به عمل نخواهد آمد و قبولی آنان »كان لم یكن« تلقی می‌گردد.
3-اصل فرم انصراف قطعی از تحصیل برای دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی كه به تایید موسسه آموزش عالی محل تحصیل قبلی و اداره كل امور دانشجویان داخل ذیربط رسیده باشد.
تذکر 1: در کلیه رشته محل‌های مربوط به گروه‌های آموزشی هنر و فنی و مهندسی محدوده جغرافیایی پذیرش دانشجو علاوه بر جدول شهرستان‌های زیر پوشش مراکز و واحدهای ذیربط به صورت بومی- استانی هم انجام شده است.
- کارمندان مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور با هر وضعیت استخدامی مجاز به انتخاب رشته از مرکز یا واحد محل اشتغال خود نبوده‌اند  و در صورت قبولی در سایر مراکز و واحدها تقاضای انتقال و یا مهمان شدن به مرکز یا واحد محل اشتغال آنها قابل بررسی نمی‌باشد.
جهت اطلاع كلیه داوطلبان:
- باتوجه به كنترلهای متعدد و بررسی هایی كه به صور مختلف به عمل آمده، از صحت كد رشته محل قبولی اعلام شده پذیرفته شدگان، اطمینان حاصل شده است، علیهذا داوطلبان درصورتی كه منحصراً درباره كد رشته های انتخابی و سوالی داشته باشند ، می توانند حداكثر تا 15/12/91 منحصراُ از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی در سایت سازمان ، اقدام نمایند و از ارسال نامه پستی و مراجعه حضوری اكیداُ خودداری نمایند. بدیهی است به كلیه مكاتبات اینترنتی و یا امكانات كه از طریق دیگری بعد از تاریخ 15/12/91در این باره صورت گیرد، ترتیب اثر داده نخواهدشد.
داوطلبان گرامی می توانند سؤالات خود را با شماره تلفن های 99-88923595-021 یا با بخش پاسخگوئی اینترنتی سایت سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی www.sanjesh.org در میان‌ بگذارند و از مراجعه حضوری خودداری فرمایند
نوع مطلب :
برچسب ها : اسامی پذیرفته شدگان نهایی مرحله پذیرش بدون آزمون رشته‌های مختلف تحصیلی دوره‌های دانشگاه پیام‌نور و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیردولتی برای نیم سال دوم سال‌تحصیلی 92-،
لینک های مرتبط :
جمعه 4 اسفند 1396 05:45 ق.ظ
هورا! پس از همه من یک صفحه وب از جایی که من واقعا می تواند اطلاعات مفید در مورد من دریافت کردم
مطالعه و دانش.
پنجشنبه 3 اسفند 1396 07:56 ب.ظ
کالاهای مغناطیسی از شما، مرد. من قبلا مسائل خود را قبول کرده ام و شما خیلی عالی است.
من واقعا دوست دارم آنچه شما در اینجا دریافت کرده اید، مطمئنا همان چیزی است که شما بیان می کنید و بهترین راه که در آن شما آن را ادعا می کنید.
شما آن را لذت بخش می کنید و هنوز هم مراقبت می کنید تا آن را معقول نگه دارید.
من نمی توانم صبر کنم تا از شما بیشتر بخوانم.
این در واقع یک وب سایت فوق العاده است.
دوشنبه 13 آذر 1396 06:35 ب.ظ
وبلاگ بسیار توصیفی، من آن را دوست داشتم. آیا بخش 2 وجود خواهد داشت؟
جمعه 3 آذر 1396 05:48 ب.ظ
بدون شک معتقد است که شما گفتید. به نظر می رسد توجیه مورد علاقه شما در اینترنت ساده ترین چیز است
آگاه بودن از. من به شما می گویم، من قطعا irked
در حالی که مردم نگران هستند که آنها به روشنی نمی دانند.
شما موفق به ضربه زدن به ناخن از بالا و تعریف همه چیز بدون داشتن عوارض جانبی، مردم می توانند یک سیگنال.
احتمالا بیشتر به دریافت مجدد خواهد رسید با تشکر
چهارشنبه 17 آبان 1396 11:10 ب.ظ
هی اونجا! من می دانم که این تا حدودی موضوع است اما
من تعجب می کردم که آیا می دانستید کجا می توانم پلاگین کپچا را برای فرم نظر من پیدا کنم؟

من از همان پلت فرم وبلاگ به عنوان شما استفاده می کنم و مشکل دارم
پیدا کردن یک خیلی ممنون!
شنبه 13 آبان 1396 08:55 ب.ظ
سلام! این پست نمیتوانست بهتر از این نوشته شود! خواندن این پست مرا به یاد قدیمی قدیمی من می آورد
هم اتاقی! او همیشه در این باره صحبت میکند. من این نوشتار را برای او ارسال خواهم کرد.
مطمئنا او خواندن خوب خواهد داشت. با تشکر برای به اشتراک گذاری!
چهارشنبه 10 آبان 1396 09:09 ب.ظ
از وب سایت های بسیاری بازدید کردم به جز ویژگی های صوتی برای آهنگ های صوتی
در حال حاضر در این صفحه وب واقعا شگفت انگیز است.
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:42 ب.ظ
من به دیدن هر روز برخی از وب سایت ها و وبلاگ ها برای خواندن پست، اما این
وبلاگ به مقالات مبتنی بر ویژگی ها می دهد.
دوشنبه 8 آبان 1396 11:59 ب.ظ
هی اونجا! کسی که در گروه فیس بوک من این سایت را با ما به اشتراک گذاشت، بنابراین من آمدم
آن را چک کنید من قطعا از اطلاعات لذت بردم. من نشانه گذاری می کنم و این را به طرفداران من می رسانم!
وبلاگ عالی و سبک فوق العاده و طراحی.
دوشنبه 8 آبان 1396 08:35 ب.ظ
من کنجکاو هستم برای پیدا کردن سیستم وبلاگ شما استفاده کنم؟ من کمی جزئی دارم
مشکلات امنیتی با آخرین وبلاگ من و من می خواهم چیزی امن تر پیدا کنم.

آیا راه حل دارید؟
دوشنبه 8 آبان 1396 08:04 ب.ظ
مهم نیست که آیا کسی بخواهد چیز حیاتی اش را جستجو کند
بنابراین او باید در جزئیات در دسترس باشد، بنابراین این چیزی که حفظ می شود
بیش از اینجا
دوشنبه 8 آبان 1396 07:24 ب.ظ
Good day I am so excited I found your site, I really
found you by mistake, while I was browsing on Askjeeve for something else,
Anyhow I am here now and would just like to say thank you for a remarkable post and a all round
entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to
browse it all at the moment but I have bookmarked it
and also included your RSS feeds, so when I have time I
will be back to read a great deal more, Please do keep up the excellent jo.
دوشنبه 8 آبان 1396 07:17 ب.ظ
سلام وب سایت عالی وجود دارد! آیا یک وبلاگ مشابه این نیاز دارد؟
مقدار عظیم کار؟ من تقریبا هیچ فکری ندارم
از برنامه نویسی اما امیدوار بود وبلاگ من در آینده نزدیک را شروع کند.
به هر حال، اگر شما هر گونه پیشنهاد یا راهنمایی داشته باشید
برای صاحبان وبلاگ های جدید لطفا به اشتراک بگذارید. من می دانم این موضوع خاموش است اما من
فقط باید بپرسم کودوس!
یکشنبه 30 مهر 1396 03:10 ق.ظ
چرا مردم هنوز برای خواندن روزنامه ها استفاده می کنند، زمانی که در این جهان تکنولوژیکی همه چیز ارائه می شود
در وب
شنبه 15 مهر 1396 10:47 ب.ظ
وبلاگ شیرین! من آن را پیدا کردم در حالی که گشت و گذار در اطراف یاهو اخبار.

آیا شما هر گونه راهنمایی در مورد چگونگی ثبت نام در اخبار یاهو دارید؟
من برای مدتی تلاش کرده ام اما هرگز به نظر نمی رسد که آنجا بمانم!
قدردانی آن
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 04:10 ب.ظ
Heya i am for the first time here. I found this board
and I find It really useful & it helped me out much. I hope to provide
something again and help others such as you helped me.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:18 ب.ظ
Asking questions are truly good thing if you are not understanding anything fully,
except this article offers good understanding yet.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


 
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : عباس خیاطی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :