تبلیغات
کافی نت البرز - تاریخ و مكان برگزاری آزمون عملی از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی نیمه‌متمركز تربیت بدنی و علوم ورزشی، موسیقی، هنرهای تجسمی، مراقبت پرواز، علوم انتظامی و فوریت‌های پزشكی درآزمون كاردانی به كارشناسی ناپیوسته سال 139
 
کافی نت البرز
ابلیس مى‌‏خواهد شما را به بخل ورزیدن بكشاند. پس [مراقب باشید] در دام بخل او نیفتید.
پیرو اطلاعیه روز شنبه مورخ 8/7/1391 مندرج در سایت سازمان سنجش آموزش كشور، بدین‌وسیله توجه معرفی‌شدگان چند‌برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی نیمه‌متمركز مراقبت پرواز (كد 2297)، علوم انتظامی (كد 3658) و رشته‌های امتحانی تربیت‌بدنی و علوم‌ورزشی (كد 512)، موسیقی (كد 604) ، فوریتهای پزشكی (كد 114) و هنرهای تجسمی (كد 605) آزمون كاردانی به كارشناسی ناپیوسته سال 1391 را به منظور انجام مراحل مصاحبه و یا آزمون عملی و سایر مراحل مختلف گزینش به موارد زیر جلب می نماید:
الف- (موضوع پرداخت هزینه آزمون عملی برای بندهای «ب، ج و د» مشروح ذیل) براساس مصوبه هیأت محترم وزیران به منظور تامین هزینه برگزاری آزمون عملی، كلیه معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های امتحانی نیمه‌متمركز تربیت‌بدنی و علوم ورزشی (كد 512)، موسیقی (كد 604) و هنرهای تجسمی گرایشهای آموزش هنرهای تجسمی و ارتباط تصویری ( كد 605 ) آزمون فوق به منظور شركت در مراحل مختلف آزمون عملی و یا طراحی لازم است مبلغ .59.000 (پنجاه و نه هزار) ریال بابت هزینه آزمون عملی به حساب جاری 748 خزانه‌داری كل نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی (بنام سازمان سنجش آموزش كشور) قابل پرداخت در كلیه شعب بانك ملی، واریز و فیش مربوط را نزد خود نگهداری تا در روز آزمون مربوط(آزمون عملی و یا آزمون طراحی) به نماینده سازمان سنجش مستقر در حوزه رفع نقص تحویل نمایند.
تبصره 1: از آنجا كه معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی نیمه متمركز آزمون كاردانی به كارشناسی ناپیوسته، انتخاب رشته مجدد نخواهند داشت، لذا نیازی به درج شماره فیش واریزی در سایت سازمان سنجش آموزش كشور ندارند.
تبصره 2: داوطلبان رشته‌های امتحانی بندهای "ب، ج و د" مندرج در این اطلاعیه ابتدا لازم است از قرار گرفتن نام خود در ردیف معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌های مذكور مطمئن شده، سپس نسبت به واریز وجه لازم به منظور شركت در آزمون علمی و یا عملی اقدام نمایند.
ب – رشته امتحانی تربیت بدنی و علوم ورزشی (كد 512)
 داوطلبانی كه‌ اسامی ‌آنان‌ قبلاً (8/7/1391) به عنوان‌ معرفی‌‌شده‌ چندبرابر ظرفیت این رشته امتحانی در سایت سازمان سنجش آموزش كشور اعلام‌ گردیده‌، لازم‌ است‌ پس از اقدام لازم درخصوص بند "الف" این اطلاعیه (موضوع پرداخت هزینه آزمون عملی) برای‌ شركت‌ در مراحل معاینه‌ و آزمون‌ عملی‌ با همراه‌ داشتن‌ فیش پرداخت هزینه آزمون عملی، یك قطعه‌ عكس‌ 4×3 جدید، كارت ملی یا شناسنامه‌ عكسدار، كفش‌ و لباس ورزشی‌ منحصراً در روز تعیین‌ شده‌ با توجه‌ به‌ استان ‌محل ‌‌‌اقامت خود (همان استان محل آزمون در تاریخ 2/6/1391) ‌به‌ نشانیهای تعیین شده در اطلاعیه این سازمان كه متعاقباً در هفته‌نامه پیك سنجش روزهای دوشنبه 15/8/1391 و 22/8/1391 و سایت اینترنتی منتشر می‌گردد، مراجعه‌ نمایند. بدیهی ‌است‌ در صورت ‌‌نداشتن‌ شناسنامه‌‌ و یا كارت ملی، عكس و فیش هزینه آزمون عملی‌، از داوطلب‌ آزمون ‌عملی‌، مصاحبه‌ و معاینه‌ به ‌عمل ‌نخواهد آمد.
تذكرات‌ مهم:                
1) نمره‌ آزمون‌ عملی ‌رشته امتحانی نیمه‌متمركز تربیت‌بدنی و علوم ورزشی به عنوان ‌یك‌‌ درس‌ با ضریب 1 در گزینش‌ نهایی‌ اعمال‌ خواهد شد.
2)  آزمون عملی غیر قابل تكرار و تمدید است.
3) آزمون عملی كلیه‌ معرفی‌شدگان‌ خواهر در روز پنج شنبه 25/8/1391 و كلیه معرفی‌شدگان‌ برادر در روز جمعه 26/8/1391 می‌باشد.
4) كلیه معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته امتحانی تربیت ‌بدنی‌ و علوم‌ ورزشی باید از سلامت كامل جسمانی برخوردار بوده و بخصوص از سلامت قلبی و ریه‌های خود یقین داشته و آمادگی‌های لازم برای تستهای آزمون‌ عملی‌ را داشته باشند. ضمناً ارائه گواهی تندرستی برای داوطلبان الزامی است. میزان هزینه و محل اخذ گواهی سلامت كامل جسم و روان برای معرفی‌شدگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی و دانشگاه محل آزمون عملی در اطلاعیه این سازمان، متعاقباً در نشریه پیك سنجش روزهای دوشنبه مورخ 15/8/91 و 22/8/91 منتشر می‌گردد.
ج- رشته امتحانی موسیقی (كد 604)
 داوطلبانی كه‌ اسامی ‌آنان‌ قبلاً (8/7/1391) به عنوان‌ معرفی‌‌شده‌ چندبرابر ظرفیت رشته امتحانی نیمه متمركز موسیقی (كد 604) در سایت سازمان سنجش آموزش كشور اعلام‌ گردیده‌، لازم‌ است‌ پس از اقدام لازم درخصوص بند" الف" اطلاعیه فوق (موضوع پرداخت هزینه آزمون عملی) برای‌ شركت‌ در آزمون‌ عملی‌ با همراه‌ داشتن‌ پرینت كارت شركت در آزمون، فیش پرداخت هزینه آزمون عملی، یك قطعه‌ عكس‌ 4×3 جدید، كارت ملی یا شناسنامه‌ عكسدار ‌از ساعت 8:00 صبح بر اساس برنامه زمانی تعیین شده به شرح جدول زیر ‌و به ‌منظور آزمون عملی به‌ نشانی درج ‌‌شده‌ در پرینت كارت ورود به جلسه آزمون (كه منحصراً در شهر تهران خواهد بود) مراجعه‌ نمایند. بدیهی ‌است‌ در صورت ‌‌نداشتن‌ كارت ورود به جلسه، شناسنامه‌‌ و یا كارت ملی، عكس و فیش هزینه آزمون، از داوطلب‌ آزمون ‌به ‌عمل ‌نخواهد آمد. ضمناً همراه داشتن ساز تخصصی ضروری است. لازم بذكر است توزیع كارت شركت در آزمون كلیه معرفی‌شدگان به صورت اینترنتی می‌باشد. لذا كلیه معرفی‌شدگان لازم است برای پرینت كارت ورود به جلسه آزمون در یكی از روزهای سه‌شنبه 28/9/1391 و یا چهارشنبه 29/9/1391به سایت سازمان مراجعه و با وارد كردن اطلاعات ثبت‌نامی نسبت به پرینت كارت خود اقدام نمایند.
جدول شماره 1- برنامه زمان بندی مراجعه داوطلبان رشته‌های تحصیلی نوازندگی موسیقی ایرانی و جهانی دانشگاه هنر و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ارم و هنر شیراز
روز و تاریخ مراجعه
ترتیب مراجعه
پنج شنبه 30/9/1391
معرفی شدگان خواهر
جمعه 1/10/1391
معرفی شدگان برادر
توجه: نمره درس طراحی آزمون عملی به عنوان یك درس با ضریب 2 در گزینش نهائی اعمال خواهد شد.
 
د- رشته امتحانی هنرهای تجسمی ( كد 605 )
 داوطلبانی كه‌ اسامی ‌آنان‌ قبلاً (8/7/1391) به عنوان‌ معرفی‌‌شده‌ چندبرابر ظرفیت این رشته امتحانی در سایت سازمان سنجش آموزش كشور اعلام‌ گردیده‌، لازم‌ است‌ پس از اقدام لازم درخصوص بند "الف" این اطلاعیه (موضوع پرداخت هزینه آزمون طراحی) برای‌ شركت‌ در آزمون‌ طراحی با همراه‌ داشتن‌ فیش پرداخت هزینه آزمون طراحی، یك قطعه‌ عكس‌ 4×3 جدید و كارت ملی و یا شناسنامه‌ عكسدار منحصراً در روز تعیین‌ شده‌ با توجه‌ به‌ استان ‌محل ‌‌‌اقامت خود (همان استان محل آزمون در تاریخ 2/6/1391) ‌به‌ نشانیهای درج ‌‌شده‌ در كارت ورود به جلسه آزمون مراجعه‌ نمایند. بدیهی ‌است‌ درصورت ‌‌نداشتن‌ كارت ورود به جلسه، شناسنامه‌‌ و یا كارت ملی، عكس و فیش هزینه آزمون طراحی‌، از داوطلب‌ آزمون ‌به ‌عمل ‌نخواهد آمد.
1- روز توزیع كارت : توزیع كارت شركت در آزمون درس طراحی كلیه معرفی‌شدگان به صورت اینترنتی خواهد بود. لذا كلیه معرفی‌شدگان چندبرابرظرفیت رشته امتحانی مذكور لازم است برای پرینت كارت ورود به جلسه آزمون طراحی در یكی از روزهای چهارشنبه 17/8/1391 تا پنج‌شنبه 18/8/1391 به سایت سازمان مراجعه و با وارد كردن اطلاعات ثبت‌نامی نسبت به پرینت كارت خود اقدام نمایند. چنانچه داوطلبی با توجه به رشته معرفی شده خود در سایت برای پرینت كارت مشكلی مشاهده نمود باید به نماینده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه رفع نقص شهرستان برگزاری آزمون مراجعه نماید.
2- روز برگزاری آزمون : فرآیند آزمون درس طراحی رأس ساعت 30/14 (دو و نیم بعداز ظهر) روز جمعه 19/8/1391 برگزار می‌گردد و داوطلبان بایستی برای شركت در جلسه آزمون حداقل نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون در جلسه حضور داشته باشند. برای حضور در جلسه، همراه داشتن پرینت كارت شركت در آزمون، كارت ملی و یا شناسنامه عكسدار و فیش هزینه آزمون عملی الزامی است.
 3- مدارك مورد نیاز : 1- زیر دستی‌‌ مقوایی ‌یا فیبر به‌ ابعاد 50×35 سانتی ‌متر. 2- گیره‌های ‌كاغذ. 3- مدادهای‌‌ رنگی. 4- مداد سیاه‌ پر رنگ‌‌ و نرم.‌ 5- مداد پاكن‌ و مداد تراش 6- مداد اتود و مداد طراحی.‌ 7- خط‌كش‌ و گونیای‌ كوچك، پرگار و وسایل مرتبط.
تذكر بسیار مهم : داوطلبان از همراه داشتن وسایل زیر در جلسه آزمون جداً خودداری فرمایند :
1- هرگونه مقوا، كاغذ و استفاده از وسایل نظیر آنان 2- ماژیك 3- لاكهای الكلی و تینری 4- روان نویس 5- راپید‌ و رنگهای پودری و مایع 6- خودنویس 7- گراف، آبرنگ، رنگ گواش، مركب و سایر وسایل مشابه 8- همچنین از الصاق كردن هرگونه كاغذ، كاغذ پوستی و غیره به كار عملی خودداری گردد.
جدول شماره 2- محل رفع نقص كارت ورود به جلسه و برگزاری آزمون درس طراحی رشته‌ امتحانی هنرهای تجسمی(گرایشهای آموزش هنرهای تجسمی و ارتباط تصویری : كد 605 ) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، مراكز تربیت معلم و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی باتوجه به استان محل اقامت داوطلبان (همان استان محل آزمون در تاریخ 2/6/1391)
شهرستان‌محل برگزاری‌آزمون
استان محل اقامت داوطلبان
حوزه برگزاری آزمون طراحی
تهران
تهران- البرز- سمنان– مركزی– همدان– قم
متعاقباً در نشریه پیك سنجش روز دوشنبه مورخ 15/8/91 و 22/8/1391 و سایت این سازمان اعلام خواهد شد.
تبریز
آذربایجان ‌شرقی– آذربایجان ‌غربی– اردبیل - كردستان
اصفهان
اصفهان – چهار محال و بختیاری – یزد
شیراز
بوشهر- فارس – كهكیلویه و بویراحمد
اهواز
ایلام – خوزستان – لرستان- كرمانشاه
مشهد
خراسان (رضوی- شمالی- جنوبی)
كرمان
سیستان‌‌و بلوچستان – كرمان – هرمزگان
رشت
گیلان- زنجان- قزوین
بابل
مازندران – گلستان
د- رشته نیمه متمركز مراقبت پرواز
آن‌دسته از داوطلبانی كه اسامی آنان در ردیف معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت رشته تحصیلی نیمه متمركز مراقبت پرواز (كد 2297) مركز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی كشور اعلام گردیده‌است، لازم است با توجه به برنامه زمانی زیر و مدارك لازم برای انجام مراحل مختلف مصاحبه به نشانی تهران، میدان آزادی، فرودگاه بین‌المللی مهرآباد، بلوار معراج، مركز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی كشور مراجعه نمایند.
 زمان مراجعه:
روز
                                تاریخ
ساعت
ترتیب مراجعه
شنبه
6/8/1391
ساعت 12:00- 8:00
حرف اول نام خانوادگی «الف» تا «خ»
یكشنبه
7/8/1391
ساعت 12:00- 8:00
حرف اول نام خانوادگی «د» تا «ف»
دوشنبه
8/8/1391
ساعت 12:00- 8:00
حرف اول نام خانوادگی «ق» تا «ی»
مدارك لازم جهت انجام مصاحبه: 1- اصل شناسنامه و رونوشت از تمام صفحات، 2- دو قطعه عكس 4×3  پشت‌نویسی شده، 3- اصل و كپی كارت ملی، 4- ارائه نامه رسمی مبنی بر موافقت اداره كل امور كاركنان محل خدمت مبنی بر موافقت با ادامه تحصیل در مقطع قبولی جدید، 5- آخرین حكم كارگزینی اداره مربوط و رونوشت آن و 6- ریز نمرات و گواهی فراغت از تحصیل مقطع كاردانی .
ه‍- رشته نیمه متمركز علوم انتظامی
   كلیه داوطلبانی كه اسامی آنان در ردیف معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌ تحصیلی نیمه‌متمركز كارشناسی ناپیوسته علوم انتظامی
(كد 2454) دانشگاه علوم پایه انتظامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردیده، لازم است با همراه داشتن مدارك لازم (سه قطعه عكس 4×3 زمینه قرمز تهیه شده در سال جاری با یونیفرم و آخرین درجه، اصل شناسنامه و رونوشت از تمام صفحات آن، اصل كارت ملی و تصویر پشت و روی آن، ارائه موافقت نامه یگان خدمت صادره از بالاترین رده خدمتی- داشتن رسته‌های خدمتی انتظامی، عملیات ویژه، آگاهی، اطلاعات، راهور و مرزبانی– داشتن درجه ستوانسومی با دو سال سابقه خدمت حداكثر تا تاریخ 30/11/1391 - تصویر آخرین حكم كارگزینی كه كه برابر با اصل شده‌ باشد، اصل و تصویر مدرك كاردانی، اصل مدرك دیپلم نظام قدیم یا پیش‌دانشگاهی (نظام جدید) و تصویر آن به ترتیب حروف الفبا براساس جدول زیر به نشانی تهران – زیبا‌دشت بالا- جنب دهكده المپیك - معاونت آموزشی دانشگاه علوم انتظامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند.
روز و تاریخ
ترتیب مراجعه معرفی شدگان بر اساس حرف اول نام خانوادگی
شنبه 6/8/1391
حرف "الف" تا "ح"
یكشنبه 7/8/1391
حرف "ج" تا "ف"
دوشنبه 8/8/1391
حرف "ق" تا "ی"
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 8 مرداد 1398 12:34 ق.ظ

Cheers! Numerous stuff!

drugstore online shopping canada pharmacies account canada online pharmacies medication buy vistagra usa most reliable canadian pharmacies trust pharmacy canada reviews trusted pharmacy canada scam canada medications cheap canadian pharcharmy online canada viagra
یکشنبه 2 تیر 1398 02:44 ب.ظ

Position very well utilized!.
precios de cialis generico cialis pills boards sialis rezeptfrei cialis apotheke link for you cialis price cialis 20mg preis cf cialis qualitat miglior cialis generico how to buy cialis online usa cialis lowest price
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:24 ب.ظ

Regards! I value this!
we like it cialis price cialis tablets cialis lilly tadalafi cialis prezzo al pubblico female cialis no prescription cilas viagra vs cialis vs levitra we use it 50 mg cialis dose cialis efficacit cialis side effects dangers
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:22 ب.ظ

You said it perfectly.!
buy online cialis 5mg cialis prices in england cialis 200 dollar savings card buy name brand cialis on line enter site very cheap cialis cialis dosage only best offers 100mg cialis cialis great britain cialis qualitat cialis coupons
جمعه 24 خرداد 1398 10:42 ب.ظ

Nicely put, Thank you!
cuanto cuesta cialis yaho cialis sans ordonnance side effects of cialis cialis flussig price cialis best cialis generico in farmacia cialis 05 cialis kamagra levitra cialis for bph how much does a cialis cost
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:38 ق.ظ

Nicely expressed certainly! !
cialis prezzo di mercato buy cialis cheap 10 mg cialis 5 mg tadalafilo the best site cialis tablets online cialis buy cialis cheap 10 mg cialis 5 mg funziona cialis therapie generic cialis levitra
دوشنبه 20 خرداد 1398 07:08 ق.ظ

You actually said that terrifically!
how do cialis pills work cialis pills price each effetti del cialis viagra cialis levitra effetti del cialis compare prices cialis uk cialis canadian drugs cialis super kamagra cialis generico venta de cialis canada
یکشنبه 19 خرداد 1398 01:12 ق.ظ

You suggested it very well.
how to buy cialis online usa cialis prices cialis en mexico precio cialis 200 dollar savings card cialis preise schweiz cialis professional yohimbe cialis pills in singapore cialis lilly tadalafi cialis patentablauf in deutschland click now buy cialis brand
چهارشنبه 21 فروردین 1398 03:32 ب.ظ

Fantastic stuff, Regards.
canadian pharmacy viagra canadian online pharmacies reviews canadian online pharmacies canadian pharmacy uk delivery canadian online pharmacies reviews canadian pharmaceuticals stocks drugstore online shopping reviews buy viagra online usa canadian pharmacy uk delivery canadian pharmaceuticals reviews
جمعه 16 آذر 1397 12:56 ق.ظ

Great info, Thank you.
safe dosage for cialis 40 mg cialis what if i take cialis per paypa ou trouver cialis sur le net enter site very cheap cialis generic cialis tadalafil cialis en 24 hora acheter cialis kamagra cialis 5 mg buy purchase once a day cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:28 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
cialis cuantos mg hay cialis 100mg suppliers tadalafil cialis para que sirve cialis online holland we like it cialis soft gel cialis kaufen we choice cialis pfizer india generic for cialis cialis patentablauf in deutschland
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:26 ق.ظ

Nicely put. With thanks.
sialis prezzo cialis a buon mercato india cialis 100mg cost does cialis cause gout acquistare cialis internet cialis professional yohimbe cialis cost cialis para que sirve cialis rezeptfrei sterreich only best offers 100mg cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 11:59 ب.ظ

Nicely put, Kudos.
click here take cialis cialis coupons viagra or cialis non 5 mg cialis generici cialis tadalafil cialis kamagra levitra cialis qualitat cialis tadalafil online i recommend cialis generico click here to buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 12:29 ب.ظ

Nicely put. Regards.
click now buy cialis brand cialis super acti cialis australia org purchase once a day cialis if a woman takes a mans cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis 5 effetti collaterali prix cialis once a da we use it 50 mg cialis dose buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 01:11 ق.ظ

Wow plenty of terrific material!
cialis super kamagra cialis ahumada cialis pas cher paris cialis mit grapefruitsaft buying brand cialis online cialis dose 30mg cialis online nederland generic cialis with dapoxetine cialis prices cialis price thailand
یکشنبه 11 آذر 1397 12:04 ب.ظ

With thanks! Great information!
brand cialis generic viagra or cialis only best offers cialis use cialis generico postepay cialis authentique suisse tadalafil 10 mg weblink price cialis preis cialis 20mg schweiz buy brand cialis cheap cialis kaufen bankberweisung
شنبه 10 آذر 1397 11:52 ق.ظ

With thanks! A lot of advice.

cialis pills cialis 5 mg funziona best generic drugs cialis cialis daily new zealand cost of cialis cvs price cialis wal mart pharmacy cialis super acti generic cialis pro cialis generika cialis sale online
شنبه 10 آذر 1397 12:35 ق.ظ

Terrific content. Cheers.
sublingual cialis online the best choice cialis woman sublingual cialis online cialis uk the best site cialis tablets i recommend cialis generico where to buy cialis in ontario safe dosage for cialis cialis generico milano cialis reviews
جمعه 9 آذر 1397 01:07 ب.ظ

Many thanks. Ample tips.

does cialis cause gout cialis sans ordonnance tadalafil tablets cialis 10 doctissimo prix de cialis cialis prezzo al pubblico cialis australia org compare prices cialis uk cialis uk next day we like it cialis soft gel
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:08 ب.ظ

Cheers, A good amount of information.

cialis side effects dangers cialis per paypa cialis 5 effetti collaterali viagra cialis levitra precios cialis peru buy cialis sample pack cialis usa cost if a woman takes a mans cialis cialis without a doctor's prescription cialis generico
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:51 ق.ظ

Many thanks! Great information.
we like it safe cheap cialis cialis generika cialis ahumada wow cialis 20 buy cialis cheap 10 mg cialis price thailand cialis 5 mg para diabeticos cost of cialis cvs miglior cialis generico cialis side effects dangers
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:25 ب.ظ

Perfectly expressed of course! .
i recommend cialis generico female cialis no prescription cialis 20 mg effectiveness cialis dosage cialis savings card buy cialis online cheapest prezzo cialis a buon mercato buy cialis online cheapest cialis generico cialis savings card
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:26 ق.ظ

With thanks! I value it!
cialis baratos compran uk cialis 05 purchase once a day cialis cialis online generic cialis at walmart cialis daily when can i take another cialis achat cialis en itali cialis wir preise where do you buy cialis
پنجشنبه 19 مهر 1397 05:46 ق.ظ

With thanks! Fantastic stuff.
buy levitra generic levitra online levitra generic vardenafil 20mg generic levitra levitra levitra generic buy levitra vardenafil 20mg levitra 20 mg bayer prezzo
سه شنبه 10 مهر 1397 04:12 ق.ظ

Thanks a lot. I enjoy it.
cialis rezeptfrei cialis para que sirve can i take cialis and ecstasy cialis daily new zealand cialis 5 mg cost of cialis per pill price cialis best cialis professional yohimbe tadalafil 10 mg free generic cialis
شنبه 31 شهریور 1397 04:30 ب.ظ

Cheers, I appreciate it.
canadian pharmacies without an rx canadian online pharmacies legitimate global pharmacy canada safe canadian online pharmacies cialis from canada good canadian online pharmacies Canadian Pharmacy USA canadian rx world pharmacy north west pharmacies canada global pharmacy canada
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:09 ب.ظ

Really many of valuable tips.
only here cialis pills cialis canadian drugs legalidad de comprar cialis only now cialis 20 mg we like it cialis price cialis generika in deutschland kaufen cialis uk ou trouver cialis sur le net rezeptfrei cialis apotheke cialis 05
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:01 ب.ظ

You explained that terrifically!
online canadian pharmacies Canadian Pharmacy USA pharmacy canada plus viagra canadiense canadian pharmaceuticals is trust pharmacy in canada legitimate canadian pharmacy viagra brand drugstore online india drugstore online india online pharmacies
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:38 ق.ظ

With thanks, I enjoy this.
price for viagra buy cheap viagra online usa where can i purchase viagra blue pill best place to buy viagra online viagra buy viagra buy viagra online with prescription get prescription for viagra best site to buy viagra viagra online doctor
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:29 ق.ظ

Nicely put, With thanks!
cialis australia org overnight cialis tadalafil cialis without a doctor's prescription buy online cialis 5mg 5 mg cialis pharmacie en ligne look here cialis order on line cialis tablets for sale cialis generisches kanada click here take cialis best generic drugs cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
 
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : عباس خیاطی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :