تبلیغات
کافی نت البرز - تاریخ و مكان برگزاری آزمون عملی از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی نیمه‌متمركز تربیت بدنی و علوم ورزشی، موسیقی، هنرهای تجسمی، مراقبت پرواز، علوم انتظامی و فوریت‌های پزشكی درآزمون كاردانی به كارشناسی ناپیوسته سال 139
 
کافی نت البرز
ابلیس مى‌‏خواهد شما را به بخل ورزیدن بكشاند. پس [مراقب باشید] در دام بخل او نیفتید.
پیرو اطلاعیه روز شنبه مورخ 8/7/1391 مندرج در سایت سازمان سنجش آموزش كشور، بدین‌وسیله توجه معرفی‌شدگان چند‌برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی نیمه‌متمركز مراقبت پرواز (كد 2297)، علوم انتظامی (كد 3658) و رشته‌های امتحانی تربیت‌بدنی و علوم‌ورزشی (كد 512)، موسیقی (كد 604) ، فوریتهای پزشكی (كد 114) و هنرهای تجسمی (كد 605) آزمون كاردانی به كارشناسی ناپیوسته سال 1391 را به منظور انجام مراحل مصاحبه و یا آزمون عملی و سایر مراحل مختلف گزینش به موارد زیر جلب می نماید:
الف- (موضوع پرداخت هزینه آزمون عملی برای بندهای «ب، ج و د» مشروح ذیل) براساس مصوبه هیأت محترم وزیران به منظور تامین هزینه برگزاری آزمون عملی، كلیه معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های امتحانی نیمه‌متمركز تربیت‌بدنی و علوم ورزشی (كد 512)، موسیقی (كد 604) و هنرهای تجسمی گرایشهای آموزش هنرهای تجسمی و ارتباط تصویری ( كد 605 ) آزمون فوق به منظور شركت در مراحل مختلف آزمون عملی و یا طراحی لازم است مبلغ .59.000 (پنجاه و نه هزار) ریال بابت هزینه آزمون عملی به حساب جاری 748 خزانه‌داری كل نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی (بنام سازمان سنجش آموزش كشور) قابل پرداخت در كلیه شعب بانك ملی، واریز و فیش مربوط را نزد خود نگهداری تا در روز آزمون مربوط(آزمون عملی و یا آزمون طراحی) به نماینده سازمان سنجش مستقر در حوزه رفع نقص تحویل نمایند.
تبصره 1: از آنجا كه معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی نیمه متمركز آزمون كاردانی به كارشناسی ناپیوسته، انتخاب رشته مجدد نخواهند داشت، لذا نیازی به درج شماره فیش واریزی در سایت سازمان سنجش آموزش كشور ندارند.
تبصره 2: داوطلبان رشته‌های امتحانی بندهای "ب، ج و د" مندرج در این اطلاعیه ابتدا لازم است از قرار گرفتن نام خود در ردیف معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌های مذكور مطمئن شده، سپس نسبت به واریز وجه لازم به منظور شركت در آزمون علمی و یا عملی اقدام نمایند.
ب – رشته امتحانی تربیت بدنی و علوم ورزشی (كد 512)
 داوطلبانی كه‌ اسامی ‌آنان‌ قبلاً (8/7/1391) به عنوان‌ معرفی‌‌شده‌ چندبرابر ظرفیت این رشته امتحانی در سایت سازمان سنجش آموزش كشور اعلام‌ گردیده‌، لازم‌ است‌ پس از اقدام لازم درخصوص بند "الف" این اطلاعیه (موضوع پرداخت هزینه آزمون عملی) برای‌ شركت‌ در مراحل معاینه‌ و آزمون‌ عملی‌ با همراه‌ داشتن‌ فیش پرداخت هزینه آزمون عملی، یك قطعه‌ عكس‌ 4×3 جدید، كارت ملی یا شناسنامه‌ عكسدار، كفش‌ و لباس ورزشی‌ منحصراً در روز تعیین‌ شده‌ با توجه‌ به‌ استان ‌محل ‌‌‌اقامت خود (همان استان محل آزمون در تاریخ 2/6/1391) ‌به‌ نشانیهای تعیین شده در اطلاعیه این سازمان كه متعاقباً در هفته‌نامه پیك سنجش روزهای دوشنبه 15/8/1391 و 22/8/1391 و سایت اینترنتی منتشر می‌گردد، مراجعه‌ نمایند. بدیهی ‌است‌ در صورت ‌‌نداشتن‌ شناسنامه‌‌ و یا كارت ملی، عكس و فیش هزینه آزمون عملی‌، از داوطلب‌ آزمون ‌عملی‌، مصاحبه‌ و معاینه‌ به ‌عمل ‌نخواهد آمد.
تذكرات‌ مهم:                
1) نمره‌ آزمون‌ عملی ‌رشته امتحانی نیمه‌متمركز تربیت‌بدنی و علوم ورزشی به عنوان ‌یك‌‌ درس‌ با ضریب 1 در گزینش‌ نهایی‌ اعمال‌ خواهد شد.
2)  آزمون عملی غیر قابل تكرار و تمدید است.
3) آزمون عملی كلیه‌ معرفی‌شدگان‌ خواهر در روز پنج شنبه 25/8/1391 و كلیه معرفی‌شدگان‌ برادر در روز جمعه 26/8/1391 می‌باشد.
4) كلیه معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته امتحانی تربیت ‌بدنی‌ و علوم‌ ورزشی باید از سلامت كامل جسمانی برخوردار بوده و بخصوص از سلامت قلبی و ریه‌های خود یقین داشته و آمادگی‌های لازم برای تستهای آزمون‌ عملی‌ را داشته باشند. ضمناً ارائه گواهی تندرستی برای داوطلبان الزامی است. میزان هزینه و محل اخذ گواهی سلامت كامل جسم و روان برای معرفی‌شدگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی و دانشگاه محل آزمون عملی در اطلاعیه این سازمان، متعاقباً در نشریه پیك سنجش روزهای دوشنبه مورخ 15/8/91 و 22/8/91 منتشر می‌گردد.
ج- رشته امتحانی موسیقی (كد 604)
 داوطلبانی كه‌ اسامی ‌آنان‌ قبلاً (8/7/1391) به عنوان‌ معرفی‌‌شده‌ چندبرابر ظرفیت رشته امتحانی نیمه متمركز موسیقی (كد 604) در سایت سازمان سنجش آموزش كشور اعلام‌ گردیده‌، لازم‌ است‌ پس از اقدام لازم درخصوص بند" الف" اطلاعیه فوق (موضوع پرداخت هزینه آزمون عملی) برای‌ شركت‌ در آزمون‌ عملی‌ با همراه‌ داشتن‌ پرینت كارت شركت در آزمون، فیش پرداخت هزینه آزمون عملی، یك قطعه‌ عكس‌ 4×3 جدید، كارت ملی یا شناسنامه‌ عكسدار ‌از ساعت 8:00 صبح بر اساس برنامه زمانی تعیین شده به شرح جدول زیر ‌و به ‌منظور آزمون عملی به‌ نشانی درج ‌‌شده‌ در پرینت كارت ورود به جلسه آزمون (كه منحصراً در شهر تهران خواهد بود) مراجعه‌ نمایند. بدیهی ‌است‌ در صورت ‌‌نداشتن‌ كارت ورود به جلسه، شناسنامه‌‌ و یا كارت ملی، عكس و فیش هزینه آزمون، از داوطلب‌ آزمون ‌به ‌عمل ‌نخواهد آمد. ضمناً همراه داشتن ساز تخصصی ضروری است. لازم بذكر است توزیع كارت شركت در آزمون كلیه معرفی‌شدگان به صورت اینترنتی می‌باشد. لذا كلیه معرفی‌شدگان لازم است برای پرینت كارت ورود به جلسه آزمون در یكی از روزهای سه‌شنبه 28/9/1391 و یا چهارشنبه 29/9/1391به سایت سازمان مراجعه و با وارد كردن اطلاعات ثبت‌نامی نسبت به پرینت كارت خود اقدام نمایند.
جدول شماره 1- برنامه زمان بندی مراجعه داوطلبان رشته‌های تحصیلی نوازندگی موسیقی ایرانی و جهانی دانشگاه هنر و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ارم و هنر شیراز
روز و تاریخ مراجعه
ترتیب مراجعه
پنج شنبه 30/9/1391
معرفی شدگان خواهر
جمعه 1/10/1391
معرفی شدگان برادر
توجه: نمره درس طراحی آزمون عملی به عنوان یك درس با ضریب 2 در گزینش نهائی اعمال خواهد شد.
 
د- رشته امتحانی هنرهای تجسمی ( كد 605 )
 داوطلبانی كه‌ اسامی ‌آنان‌ قبلاً (8/7/1391) به عنوان‌ معرفی‌‌شده‌ چندبرابر ظرفیت این رشته امتحانی در سایت سازمان سنجش آموزش كشور اعلام‌ گردیده‌، لازم‌ است‌ پس از اقدام لازم درخصوص بند "الف" این اطلاعیه (موضوع پرداخت هزینه آزمون طراحی) برای‌ شركت‌ در آزمون‌ طراحی با همراه‌ داشتن‌ فیش پرداخت هزینه آزمون طراحی، یك قطعه‌ عكس‌ 4×3 جدید و كارت ملی و یا شناسنامه‌ عكسدار منحصراً در روز تعیین‌ شده‌ با توجه‌ به‌ استان ‌محل ‌‌‌اقامت خود (همان استان محل آزمون در تاریخ 2/6/1391) ‌به‌ نشانیهای درج ‌‌شده‌ در كارت ورود به جلسه آزمون مراجعه‌ نمایند. بدیهی ‌است‌ درصورت ‌‌نداشتن‌ كارت ورود به جلسه، شناسنامه‌‌ و یا كارت ملی، عكس و فیش هزینه آزمون طراحی‌، از داوطلب‌ آزمون ‌به ‌عمل ‌نخواهد آمد.
1- روز توزیع كارت : توزیع كارت شركت در آزمون درس طراحی كلیه معرفی‌شدگان به صورت اینترنتی خواهد بود. لذا كلیه معرفی‌شدگان چندبرابرظرفیت رشته امتحانی مذكور لازم است برای پرینت كارت ورود به جلسه آزمون طراحی در یكی از روزهای چهارشنبه 17/8/1391 تا پنج‌شنبه 18/8/1391 به سایت سازمان مراجعه و با وارد كردن اطلاعات ثبت‌نامی نسبت به پرینت كارت خود اقدام نمایند. چنانچه داوطلبی با توجه به رشته معرفی شده خود در سایت برای پرینت كارت مشكلی مشاهده نمود باید به نماینده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه رفع نقص شهرستان برگزاری آزمون مراجعه نماید.
2- روز برگزاری آزمون : فرآیند آزمون درس طراحی رأس ساعت 30/14 (دو و نیم بعداز ظهر) روز جمعه 19/8/1391 برگزار می‌گردد و داوطلبان بایستی برای شركت در جلسه آزمون حداقل نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون در جلسه حضور داشته باشند. برای حضور در جلسه، همراه داشتن پرینت كارت شركت در آزمون، كارت ملی و یا شناسنامه عكسدار و فیش هزینه آزمون عملی الزامی است.
 3- مدارك مورد نیاز : 1- زیر دستی‌‌ مقوایی ‌یا فیبر به‌ ابعاد 50×35 سانتی ‌متر. 2- گیره‌های ‌كاغذ. 3- مدادهای‌‌ رنگی. 4- مداد سیاه‌ پر رنگ‌‌ و نرم.‌ 5- مداد پاكن‌ و مداد تراش 6- مداد اتود و مداد طراحی.‌ 7- خط‌كش‌ و گونیای‌ كوچك، پرگار و وسایل مرتبط.
تذكر بسیار مهم : داوطلبان از همراه داشتن وسایل زیر در جلسه آزمون جداً خودداری فرمایند :
1- هرگونه مقوا، كاغذ و استفاده از وسایل نظیر آنان 2- ماژیك 3- لاكهای الكلی و تینری 4- روان نویس 5- راپید‌ و رنگهای پودری و مایع 6- خودنویس 7- گراف، آبرنگ، رنگ گواش، مركب و سایر وسایل مشابه 8- همچنین از الصاق كردن هرگونه كاغذ، كاغذ پوستی و غیره به كار عملی خودداری گردد.
جدول شماره 2- محل رفع نقص كارت ورود به جلسه و برگزاری آزمون درس طراحی رشته‌ امتحانی هنرهای تجسمی(گرایشهای آموزش هنرهای تجسمی و ارتباط تصویری : كد 605 ) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، مراكز تربیت معلم و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی باتوجه به استان محل اقامت داوطلبان (همان استان محل آزمون در تاریخ 2/6/1391)
شهرستان‌محل برگزاری‌آزمون
استان محل اقامت داوطلبان
حوزه برگزاری آزمون طراحی
تهران
تهران- البرز- سمنان– مركزی– همدان– قم
متعاقباً در نشریه پیك سنجش روز دوشنبه مورخ 15/8/91 و 22/8/1391 و سایت این سازمان اعلام خواهد شد.
تبریز
آذربایجان ‌شرقی– آذربایجان ‌غربی– اردبیل - كردستان
اصفهان
اصفهان – چهار محال و بختیاری – یزد
شیراز
بوشهر- فارس – كهكیلویه و بویراحمد
اهواز
ایلام – خوزستان – لرستان- كرمانشاه
مشهد
خراسان (رضوی- شمالی- جنوبی)
كرمان
سیستان‌‌و بلوچستان – كرمان – هرمزگان
رشت
گیلان- زنجان- قزوین
بابل
مازندران – گلستان
د- رشته نیمه متمركز مراقبت پرواز
آن‌دسته از داوطلبانی كه اسامی آنان در ردیف معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت رشته تحصیلی نیمه متمركز مراقبت پرواز (كد 2297) مركز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی كشور اعلام گردیده‌است، لازم است با توجه به برنامه زمانی زیر و مدارك لازم برای انجام مراحل مختلف مصاحبه به نشانی تهران، میدان آزادی، فرودگاه بین‌المللی مهرآباد، بلوار معراج، مركز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی كشور مراجعه نمایند.
 زمان مراجعه:
روز
                                تاریخ
ساعت
ترتیب مراجعه
شنبه
6/8/1391
ساعت 12:00- 8:00
حرف اول نام خانوادگی «الف» تا «خ»
یكشنبه
7/8/1391
ساعت 12:00- 8:00
حرف اول نام خانوادگی «د» تا «ف»
دوشنبه
8/8/1391
ساعت 12:00- 8:00
حرف اول نام خانوادگی «ق» تا «ی»
مدارك لازم جهت انجام مصاحبه: 1- اصل شناسنامه و رونوشت از تمام صفحات، 2- دو قطعه عكس 4×3  پشت‌نویسی شده، 3- اصل و كپی كارت ملی، 4- ارائه نامه رسمی مبنی بر موافقت اداره كل امور كاركنان محل خدمت مبنی بر موافقت با ادامه تحصیل در مقطع قبولی جدید، 5- آخرین حكم كارگزینی اداره مربوط و رونوشت آن و 6- ریز نمرات و گواهی فراغت از تحصیل مقطع كاردانی .
ه‍- رشته نیمه متمركز علوم انتظامی
   كلیه داوطلبانی كه اسامی آنان در ردیف معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌ تحصیلی نیمه‌متمركز كارشناسی ناپیوسته علوم انتظامی
(كد 2454) دانشگاه علوم پایه انتظامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردیده، لازم است با همراه داشتن مدارك لازم (سه قطعه عكس 4×3 زمینه قرمز تهیه شده در سال جاری با یونیفرم و آخرین درجه، اصل شناسنامه و رونوشت از تمام صفحات آن، اصل كارت ملی و تصویر پشت و روی آن، ارائه موافقت نامه یگان خدمت صادره از بالاترین رده خدمتی- داشتن رسته‌های خدمتی انتظامی، عملیات ویژه، آگاهی، اطلاعات، راهور و مرزبانی– داشتن درجه ستوانسومی با دو سال سابقه خدمت حداكثر تا تاریخ 30/11/1391 - تصویر آخرین حكم كارگزینی كه كه برابر با اصل شده‌ باشد، اصل و تصویر مدرك كاردانی، اصل مدرك دیپلم نظام قدیم یا پیش‌دانشگاهی (نظام جدید) و تصویر آن به ترتیب حروف الفبا براساس جدول زیر به نشانی تهران – زیبا‌دشت بالا- جنب دهكده المپیك - معاونت آموزشی دانشگاه علوم انتظامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند.
روز و تاریخ
ترتیب مراجعه معرفی شدگان بر اساس حرف اول نام خانوادگی
شنبه 6/8/1391
حرف "الف" تا "ح"
یكشنبه 7/8/1391
حرف "ج" تا "ف"
دوشنبه 8/8/1391
حرف "ق" تا "ی"
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 19 مهر 1397 05:46 ق.ظ

With thanks! Fantastic stuff.
buy levitra generic levitra online levitra generic vardenafil 20mg generic levitra levitra levitra generic buy levitra vardenafil 20mg levitra 20 mg bayer prezzo
سه شنبه 10 مهر 1397 04:12 ق.ظ

Thanks a lot. I enjoy it.
cialis rezeptfrei cialis para que sirve can i take cialis and ecstasy cialis daily new zealand cialis 5 mg cost of cialis per pill price cialis best cialis professional yohimbe tadalafil 10 mg free generic cialis
شنبه 31 شهریور 1397 04:30 ب.ظ

Cheers, I appreciate it.
canadian pharmacies without an rx canadian online pharmacies legitimate global pharmacy canada safe canadian online pharmacies cialis from canada good canadian online pharmacies Canadian Pharmacy USA canadian rx world pharmacy north west pharmacies canada global pharmacy canada
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:09 ب.ظ

Really many of valuable tips.
only here cialis pills cialis canadian drugs legalidad de comprar cialis only now cialis 20 mg we like it cialis price cialis generika in deutschland kaufen cialis uk ou trouver cialis sur le net rezeptfrei cialis apotheke cialis 05
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:01 ب.ظ

You explained that terrifically!
online canadian pharmacies Canadian Pharmacy USA pharmacy canada plus viagra canadiense canadian pharmaceuticals is trust pharmacy in canada legitimate canadian pharmacy viagra brand drugstore online india drugstore online india online pharmacies
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:38 ق.ظ

With thanks, I enjoy this.
price for viagra buy cheap viagra online usa where can i purchase viagra blue pill best place to buy viagra online viagra buy viagra buy viagra online with prescription get prescription for viagra best site to buy viagra viagra online doctor
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:29 ق.ظ

Nicely put, With thanks!
cialis australia org overnight cialis tadalafil cialis without a doctor's prescription buy online cialis 5mg 5 mg cialis pharmacie en ligne look here cialis order on line cialis tablets for sale cialis generisches kanada click here take cialis best generic drugs cialis
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:30 ب.ظ

Amazing content. Regards!
tadalafil 20 mg only now cialis for sale in us cialis coupons sialis rx cialis para comprar cialis alternative import cialis cialis en mexico precio best generic drugs cialis enter site 20 mg cialis cost
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:09 ق.ظ

Fantastic forum posts. Appreciate it!
cheap generic viagra online uk how do you buy viagra buy generic viagra cheap buy viagra overnight delivery buy viagra from usa buy generic viagra online without prescription where yo buy viagra order viagra online usa is it legal to buy viagra online from canada i want to buy viagra
یکشنبه 21 مرداد 1397 11:31 ب.ظ

Good postings. Thanks a lot.
cialis 20 mg generic cialis at walmart cialis price thailand only best offers cialis use cialis lilly tadalafi how do cialis pills work cialis dosage amounts cialis y deporte cialis pills acheter cialis kamagra
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 03:55 ق.ظ

Good information. Thank you!
200 cialis coupon cialis daily new zealand buy cialis cheap 10 mg cialis para que sirve cialis per paypa tadalafil 10 mg only now cialis 20 mg the best site cialis tablets cialis 5 mg scheda tecnica we use it 50 mg cialis dose
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:07 ق.ظ

You actually stated this well!
order viagra online no prescription how to get viagra prescription online viagra pharmacy prices can you buy viagra at cvs cheap generic viagra online buy viagra online canadian pharmacy buy viagra online paypal buy sildenafil uk buy viagra online with paypal where to buy viagra over the counter
جمعه 17 فروردین 1397 07:48 ب.ظ

Excellent write ups. Many thanks.
we like it cialis price fast cialis online cialis coupons printable usa cialis online brand cialis nl purchasing cialis on the internet calis warnings for cialis overnight cialis tadalafil how to purchase cialis on line
جمعه 3 فروردین 1397 04:14 ب.ظ

Many thanks! I value it!
low cost cialis 20mg side effects of cialis buy cialis online nz i recommend cialis generico buy cialis sample pack the best choice cialis woman we recommend cialis info tesco price cialis buying cialis overnight safe site to buy cialis online
یکشنبه 27 اسفند 1396 11:11 ب.ظ

With thanks, An abundance of write ups!

purchasing cialis on the internet 40 mg cialis what if i take enter site natural cialis warnings for cialis pastillas cialis y alcoho cialis 30 day trial coupon cialis without a doctor's prescription 5 mg cialis pharmacie en ligne price cialis per pill we like it safe cheap cialis
جمعه 4 اسفند 1396 06:03 ب.ظ
وبلاگ شگفت انگیز! آیا برای نویسندگان مشتاق نکاتی دارید؟ من برنامه ریزی میکنم
سایت خود را به زودی شروع به کار کند، اما من کمی از همه چیز گم شده ام.
آیا شما با یک پلت فرم رایگان شروع می کنید؟
مانند وردپرس یا برای یک گزینه پرداخت می شود؟ انتخاب های زیادی وجود دارد که من کاملا گیج شده ام
.. هر پیشنهاد؟ خیلی ممنون
جمعه 24 آذر 1396 06:27 ب.ظ
شما چندین امتیاز خوب در آنجا ایجاد کرده اید. من به اینترنت نگاه کردم تا اطلاعات بیشتری در مورد این موضوع پیدا کنم
و بسیاری از مردم با دیدگاه شما در این وبسایت آشنا خواهند شد.
دوشنبه 6 آذر 1396 07:53 ب.ظ
من مطمئن نیستم که در آن شما اطلاعات خود را دریافت می کنید، اما خوب است
موضوع. من نیاز به صرف وقت برای یادگیری بیشتر و یا درک بیشتر.

با تشکر از اطلاعات فوق العاده من به دنبال این اطلاعات برای ماموریت من بود.
شنبه 13 آبان 1396 09:28 ب.ظ
اطلاعات مفید. خوشبختم من وب سایت شما را پیدا کردم
با شانس، و من خیره به این دلیل که این پیچ و تاب سرنوشت قبل از آن رخ نداد!
من آن را نشانه گذاری کردم
دوشنبه 13 شهریور 1396 07:28 ق.ظ
I used to be suggested this web site by means of my cousin. I'm now not positive whether or not
this post is written by way of him as nobody else realize such specific approximately my problem.
You are amazing! Thank you!
سه شنبه 10 مرداد 1396 10:11 ب.ظ
As the admin of this web site is working, no question very shortly it will be renowned, due to its quality contents.
شنبه 3 تیر 1396 02:31 ب.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در آیا نه حل و فصل بسیار خوب
با من پس از برخی از زمان. جایی در سراسر جملات
شما قادر به من مؤمن اما تنها برای بسیار در حالی که کوتاه.
من با این حال کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات و شما خواهد را خوب به پر همه کسانی معافیت.
در این رویداد شما در واقع که می توانید انجام من خواهد بدون شک بود در گم.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:49 ب.ظ
I would like to thank you for the efforts you have put
in writing this blog. I am hoping to see the same high-grade content by you
in the future as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my very own blog now
;)
جمعه 1 اردیبهشت 1396 02:59 ق.ظ
Heya i am for the first time here. I found this board and I
find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you helped me.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


 
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : عباس خیاطی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :