تبلیغات
کافی نت البرز - اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته های نیمه متمركز آزمون مقطع کارشناسی ناپیوسته دوره‌های پودمانی دانشگاه جامع علمی- كاربردی سال 1391
 
کافی نت البرز
ابلیس مى‌‏خواهد شما را به بخل ورزیدن بكشاند. پس [مراقب باشید] در دام بخل او نیفتید.
با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و ضمن آرزوی موفقیت برای كلیه داوطلبان عزیز، بدین‌وسیله توجه پذیرفته ­شدگان نهایی رشته­های نیمه­متمركز آزمون مقطع ‌كارشناسی ناپیوسته دوره‌های پودمانی دانشگاه جامع علمی-كاربردی سال1391 را به موارد ذیل معطوف می‌دارد.
الف - كلیه پذیرفته ­شدگان لازم است در یكی از روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 11/7/91 لغایت 13/7/91 با در دست داشتن مدارك به شرح بند ‹‹ب›› این اطلاعیه و با توجه به كدرشته محل قبولی، به نشانی تعیین شده در جدول شماره 38 مندرج در دفترچه راهنمای آزمون دوره‌های مذکور به مركز آموزشی ذیربط مراجعه نمایند.
 
 
ب - مدارك لازم برای ثبت ­نام:

 1- تصویر تمام صفحات شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت.

2- تصویر كارت ملی و اصل آن جهت مطابقت.
3- اصل مدرک فوق دیپلم یا کاردانی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا آموزشکده­های فنی و حرفه­ای وزارت آموزش و پرورش و یـک بـرگ تصویر آن.
4- شش قطعه عکس تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاری.
5- گواهی اشتغال به کار با امضاء و مهر بالاترین مقـام مسئول، تصویـر سابقه بیمـه، آخـرین فیش حقوقی و آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد معتبر انجام کار (برای پذیرفته­شدگان شاغل).
6- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه داوطلبان را با توجه به بند 3-2 (مقررات وظیفه عمومی) مندرج در صفحه 2 دفترچه راهنمای آزمون مذکور مشخص نماید (برای برادران).
 
نتایج نهایی رشته های نیمه متمرکز آزمون کارشناسی ناپیوسته پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی سال 1391
 
شماره داوطلبی نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه سال تولد کد قبولی
141565 ابراهیم خانی حسین حسین 10315 66 8783
124837 ابراهیمی سیدمحمد سیدمحمد 189 56 8628
124917 ابراهیمی هادی هادی 576 60 8628
125021 ابراهیمیان بیلندی امید امید 5211 62 8628
140906 ابوالحسنی مهری مهری 1105 66 8541
124073 احمدی احد احد 127 54 8628
121279 اخطاری الهام الهام 5312 64 8628
121147 ارباب نوایی شیما شیما 2 63 8628
140922 ازاد مریم مریم 25262 56 8541
121247 اژدری وجیهه وجیهه 4057 63 8628
121666 اسایش الهام الهام 921017421 69 8628
104438 اسفندیاری قره قشلاقی رضا رضا 2503 48 8782
121011 اسماعیلی نژاد مرضیه مرضیه 100501 59 8628
121264 اصغری امرغان الهام الهام 1270 60 8628
141017 اعتصامی سیده مریم سیده مریم 26913 67 8541
140948 افشاری نسیم نسیم 3447 53 8541
141493 اقابزرگی محمد محمد 187 62 8783
124027 امیری علی علی 41 54 8628
120982 امیری مریم مریم 1222 64 8628
125099 امیری دلویی مرتضی مرتضی 9967 51 8628
121286 امینی مهمویی رقیه رقیه 2655 64 8628
127965 ایزانلو لیلی لیلی 9417 65 8628
196903 ایمانی اذر نام نام 1929 63 8783
141691 باجلان مقداد مقداد 512 64 8783
124338 بخت ازما مهدی مهدی 150 58 8628
125056 بدخشان علی علی 11760 65 8628
202394 برجلو هادی هادی 43748 66 8783
124165 بریدجوان عبدالحمید عبدالحمید 3004 60 8628
121299 بهرام فر ریحانه ریحانه 921029411 69 8628
140868 بیكلر زهرا زهرا 1502 57 8541
121939 بیكی اعظم اعظم 1050168348 69 8628
124634 بیگی مسعود مسعود 21539 58 8628
104420 پاشایی جبرییل جبرییل 3 64 8782
124095 جدی كلاتی مهدی مهدی 1271 55 8628
140988 جعفری جبلی فهیمه فهیمه 3041 60 8541
141060 جلالی زهرا زهرا 4027 64 8541
141029 جلالی ترشیزی مریم مریم 437 49 8541
125342 جلالی مهراباد محمد محمد 16692 67 8628
124741 جهانی فرهاد فرهاد 920257259 68 8628
104306 حسینی سعید سعید 3651 54 8782
121267 حسینی طلیعه طلیعه 7477 65 8628
141549 حسینی مهدی مهدی 28382 58 8783
124080 خدادادی حسین حسین 48216 49 8628
203642 خدادادی قمی امیرحسین امیرحسین 24804045 51 8783
141548 خدیوی كاشانی علیرضا علیرضا 1084 34 8783
121659 خوشرو مریم مریم 920179614 68 8628
141588 دهاقین مرتضی مرتضی 2133 64 8783
121648 دهستانی اشرف السادات اشرف السادات 921147929 69 8628
125313 دهقان جواد جواد 2477 61 8628
124323 راشكی مهدی مهدی 1496 57 8628
125343 رستگارمقدم جواد جواد 12463 67 8628
104462 رستم زاده محمد محمد 359 53 8782
121791 رستمی اعظم اعظم 30 59 8628
124811 رستمی علی علی 1072 51 8628
124075 رشادتی محمدرضا محمدرضا 18 56 8628
140926 رشتی پروانه پروانه 3163 49 8541
124076 رفیع پور اكبر اكبر 5 54 8628
124077 رفیع پور هادی هادی 2 60 8628
121168 روزبه جوان نجمه نجمه 830048723 70 8628
141057 روشنایی سمیرا سمیرا 9371 67 8541
140901 روشنی بروجنی فاطمه فاطمه 54 56 8541
141496 زارع مهرابادی عباس عباس 599 62 8783
124389 زاهدی مایوان امید امید 820075086 69 8628
156161 زرچغایی اردشیر اردشیر 1 62 8783
124792 زیبایی وحید وحید 920371914 68 8628
124730 سرچاهی محمد محمد 166 65 8628
121827 سمیعی معصومه معصومه 1178 48 8628
124313 شاهین صنوبری علی علی 174 60 8628
124359 شوریده حسین حسین 1450 61 8628
140934 شیرفروش فرد فضه فضه 7318 57 8541
141028 شیرین ابادی فراهانی فاطمه فاطمه 5522 52 8541
121124 صادقیان سپیده سپیده 509 65 8628
140851 صادقیان مریم مریم 20266 60 8541
140943 صالح سعیده سعیده 2659 64 8541
125133 صالحی یحیی یحیی 2554 64 8628
121362 صدری تحویلدار ازاده ازاده 16994 66 8628
141490 صفاهانی روح الله روح الله 780 58 8783
141628 صفایی نیا مهدی مهدی 13848 67 8783
141502 صفری محسن محسن 121822 62 8783
124036 طاهرپور حجت حجت 518 53 8628
141624 طباطبایی سیدمجتبی سیدمجتبی 2014 59 8783
140958 طهماسبی فرشته فرشته 370532856 70 8541
121358 طوسی خراسانی سارا سارا 920153267 68 8628
124684 طیبی علی علی 638 63 8628
121716 طیبی پور ندا ندا 1594 59 8628
124257 عابدی قنبرعلی قنبرعلی 3503 51 8628
201012 عارف مهرداد مهرداد 2742 58 8783
140923 عباسعلی پورمتیكلایی محبوبه محبوبه 102 50 8541
121321 عباسی زهرا زهرا 20298 67 8628
121268 عباسیان زهرا زهرا 2732 62 8628
140998 عبدی پروین پروین 4899 52 8541
141051 عسگری ریحانه ریحانه 106529 56 8541
141465 عقیقی زمان پور محسن محسن 4 63 8783
141559 علمداری محمد محمد 615 62 8783
104435 علیزاده كلشانی محرم محرم 117 57 8782
121177 غلامی زهرا زهرا 28809 67 8628
110110 غلامی سیچانی محمدرسول محمدرسول 1270002155 67 8628
140929 فراهانی فرشته فرشته 199 45 8541
121612 فرجی مژگان مژگان 468 62 8628
168798 قارداشلو مصطفی مصطفی 1775 59 8783
141046 قاسمی امنه امنه 155 47 8541
121651 قاسمی زهرا زهرا 10036 62 8628
121628 قاسمی مریم مریم 720015731 68 8628
140960 قاسمی ورجانی فاطمه فاطمه 370515544 70 8541
141508 قربانی محمد محمد 958 61 8783
140957 قلیچ خانی اعظم اعظم 4016 62 8541
124050 قنبری باغستان نجفعلی نجفعلی 4 45 8628
121131 كاظمینی میترا میترا 263 52 8628
124651 كافی زارع حسین حسین 1695 58 8628
140919 كامكار زهرا زهرا 9930 67 8541
121313 كاملی اسما اسما 670090808 68 8628
141005 كربلایی طیبه طیبه 16532 48 8541
141657 كرمی شعبانعلی شعبانعلی 388 47 8783
124737 كزلان طوسی جلال جلال 435 55 8628
197093 كهریزی ابراهیم ابراهیم 436 49 8783
125245 لطفی اسماعیل اسماعیل 1048 58 8628
121929 محمدپورمقدم گلشن اشرف اشرف 11204 49 8628
121592 محمدی الهام الهام 920504329 68 8628
141048 محمدی مریم مریم 1340 55 8541
141665 محمدی شجاعی حمید حمید 13653 67 8783
124648 محمودی تاج الدین علی اصغر علی اصغر 8419 65 8628
141054 مروج زینب زینب 16595 53 8541
124710 مژده علی علی 3674 63 8628
140849 مسیح خواه طاهره طاهره 2055 53 8541
140913 مشهدالكوبه مرضیه مرضیه 618 59 8541
140980 مظفری زینب زینب 370156919 68 8541
124132 مغربی ابوالفضل ابوالفضل 7895 65 8628
104160 مكرم یگانه ناصر ناصر 1190 59 8782
121538 ملكی اتنا اتنا 920879578 69 8628
124028 منصوریان سیدهادی سیدهادی 431 53 8628
141055 مهرعلی معصومه معصومه 732 52 8541
125334 موسوی سیدهادی سیدهادی 6890 65 8628
124479 میری مصطفی مصطفی 680 64 8628
121164 نایب زاده طرقبه مریم مریم 920887236 69 8628
125155 نجفی طاهر طاهر 713 59 8628
124416 نخودچیان محمدرضا محمدرضا 10444 66 8628
125191 نیكواقبال هادی هادی 620 61 8628
125054 همتیات مجتبی مجتبی 3463 64 8628
121324 هوشمند سمیرا سمیرا 28614 67 8628
121082 وفایی فیض ابادی ازاده ازاده 920513263 68 8628
141485 ولدی فرزاد فرزاد 66 60 8783
121840 یاوری الهه الهه 3394 60 8628
121514 یزدانی محیا محیا 7728 67 8628
 
نوع مطلب :
برچسب ها : اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته های نیمه متمركز آزمون مقطع کارشناسی ناپیوسته دوره‌های پودمانی دانشگاه جامع علمی- كاربردی سال 1391،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:36 ب.ظ

Nicely put. Regards!
tesco price cialis cialis prices when will generic cialis be available low dose cialis blood pressure ou acheter du cialis pas cher cialis reviews cialis prezzo in linea basso we use it cialis online store tarif cialis france prix cialis once a da
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:49 ب.ظ

Really quite a lot of awesome data!
cialis en mexico precio tadalafil 10 mg cialis dosage amounts preis cialis 20mg schweiz low dose cialis blood pressure ou acheter du cialis pas cher cialis prezzo di mercato cialis generika cialis 5mg billiger cialis alternative
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:28 ق.ظ

Kudos, Useful stuff.
low dose cialis blood pressure are there generic cialis cialis wir preise cialis manufacturer coupon cialis en 24 hora i recommend cialis generico sialis how much does a cialis cost generic cialis 20mg uk cialis baratos compran uk
سه شنبه 13 آذر 1397 07:05 ب.ظ

Fine stuff. Appreciate it!
online prescriptions cialis cialis vs viagra buy generic cialis legalidad de comprar cialis how much does a cialis cost safe site to buy cialis online buy cialis online legal cialis 20mg prix en pharmacie cialis prezzo in linea basso cialis 5 mg scheda tecnica
دوشنبه 12 آذر 1397 07:39 ق.ظ

Excellent facts. Thanks!
where to buy cialis in ontario buy cialis uk no prescription when will generic cialis be available buy cialis online legal where do you buy cialis cialis canada prix cialis once a da cialis savings card viagra vs cialis callus
یکشنبه 11 آذر 1397 07:37 ب.ظ

Thank you! I enjoy it.
cialis qualitat cialis venta a domicilio fast cialis online we recommend cialis best buy cost of cialis cvs chinese cialis 50 mg canadian discount cialis cialis authentique suisse comprar cialis 10 espa241a cialis herbs
شنبه 10 آذر 1397 06:45 ق.ظ

Nicely put, Kudos.
cialis canada prezzo di cialis in bulgaria cialis wir preise generico cialis mexico buying cialis overnight usa cialis online price cialis best generic cialis at the pharmacy cialis uk next day buy cialis uk no prescription
جمعه 9 آذر 1397 07:28 ب.ظ

Fantastic material. Cheers!
cialis patentablauf in deutschland enter site 20 mg cialis cost generic cialis 20mg uk cialis 5 mg para diabeticos cialis for bph cialis per paypa cialis manufacturer coupon weblink price cialis enter site very cheap cialis tadalafil
جمعه 9 آذر 1397 07:40 ق.ظ

Kudos, I like this.
canadian discount cialis order generic cialis online cialis coupon safe dosage for cialis canadian discount cialis miglior cialis generico american pharmacy cialis cialis 20mg prix en pharmacie calis buy name brand cialis on line
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:51 ق.ظ

Thanks a lot! A lot of information!

price cialis per pill click here to buy cialis comprar cialis navarr canadian discount cialis india cialis 100mg cost we recommend cheapest cialis cialis 5 mg scheda tecnica low dose cialis blood pressure we use it 50 mg cialis dose cialis coupons
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:01 ب.ظ

You said it nicely.!
generic cialis at walmart trusted tabled cialis softabs cialis sans ordonnance cialis flussig click now buy cialis brand ou acheter du cialis pas cher cialis 20 mg cialis efficacit cialis lilly tadalafi cialis lowest price
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:17 ق.ظ

Nicely put, Thank you!
cialis tablets australia cialis 20mg cialis free trial sublingual cialis online cialis 30 day sample tadalafil 20 mg cialis canadian drugs online cialis cialis wir preise low cost cialis 20mg
چهارشنبه 11 مهر 1397 08:26 ق.ظ

Amazing knowledge. Many thanks.
cuanto cuesta cialis yaho 5 mg cialis pharmacie en ligne can i take cialis and ecstasy generic for cialis cialis online order cialis from india cialis side effects dangers cialis side effects dangers cialis 5 mg schweiz costo in farmacia cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 06:48 ق.ظ

Awesome content. Many thanks!
cialis soft tabs for sale cialis 100 mg 30 tablet cialis coupons printable generic cialis at the pharmacy cialis canadian drugs prezzo cialis a buon mercato cialis cuantos mg hay cialis with 2 days delivery cialis sale online viagra vs cialis
چهارشنبه 14 شهریور 1397 12:47 ب.ظ

Incredible loads of wonderful info.
legitimate canadian mail order pharmacies canadian pharmacy online 24 canada medication pharmacy canadian pharmaceuticals online online pharmacy canada canadian drugstore online pharmacies in usa global pharmacy canada drugstore online canada online pharmacies legitimate
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:38 ب.ظ

Many thanks, I enjoy it.
buy cheap viagra uk how to buy viagra on line pharmacy viagra buy viagra cheaply buy generic viagra viagra cheap price cheap online pharmacy uk where to buy generic viagra buy viagra online without prescription uk buy viagra soft online
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:08 ب.ظ

Amazing a lot of fantastic data!
generic cialis at the pharmacy cialis prezzo di mercato cialis 10 doctissimo does cialis cause gout discount cialis tadalafil generic cialis professional yohimbe tadalafil 10 mg we like it cialis price cialis price in bangalore
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:37 ب.ظ

Helpful information. Appreciate it.
dose size of cialis cialis daily reviews only now cialis for sale in us tadalafil 10 mg wow look it cialis mexico tesco price cialis ou acheter du cialis pas cher cialis 5 mg schweiz how does cialis work cialis uk
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:50 ب.ظ

Wonderful write ups. Thanks a lot!
cialis prezzo in linea basso cialis 20 mg cut in half acheter du cialis a geneve cialis rckenschmerzen cialis sicuro in linea buy online cialis 5mg american pharmacy cialis online cialis tarif cialis france how do cialis pills work
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:50 ق.ظ

Incredible quite a lot of helpful tips!
buy viagra online australia order viagra online no prescription where can i buy viagra cheap viagra buy viagra buy viagra without buy viagra with paypal viagra how to get a prescription buy viagra online overnight cheap generic sildenafil generic viagra order
پنجشنبه 2 فروردین 1397 10:19 ب.ظ

Thanks a lot! A lot of info!

cialis generico en mexico cialis 5 mg ou trouver cialis sur le net cialis price in bangalore buy cialis online legal generic low dose cialis compare prices cialis uk generic low dose cialis cialis canada on line prescription doctor cialis
جمعه 17 آذر 1396 03:40 ق.ظ
Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.

I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is fantastic blog.
A great read. I'll definitely be back.
جمعه 24 شهریور 1396 04:46 ب.ظ
Excellent pieces. Keep writing such kind of information on your blog.

Im really impressed by your blog.
Hello there, You have performed an excellent job. I will definitely digg it
and in my opinion recommend to my friends.
I am confident they will be benefited from this site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


 
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : عباس خیاطی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :